Provincial Green Index

Chỉ Số Xanh Cấp Tỉnh

English

Trà Vinh: Nhiều giải pháp duy trì chỉ số xanh

Năm 2022, năm đầu tiên Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố chỉ số xanh (PGI). Chỉ số PGI gồm 04 chỉ số thành phần: giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu, đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn môi trường tối thiểu, vai trò lãnh đạo của chính quyền tỉnh trong bảo vệ môi trường, chính sách và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong bảo vệ môi trường.

Tuổi trẻ BIDV và ĐVTN thị xã Duyên Hải tham gia làm sạch bãi biển xã Trường Long Hòa, trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2023.

Theo công bố của VCCI, năm 2022 Trà Vinh là địa phương đứng đầu cả nước về chỉ số PGI (với 17,67 điểm). Để duy trì kết quả đạt được trong năm 2023 cũng như những năm tiếp theo, 08 tháng năm 2023, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh và chuyển đổi số tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Phát triển doanh nghiệp, gắn với chỉ số PGI

Đồng chí Hồng Ngọc Hưng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 08 tháng năm 2023, toàn tỉnh cấp đăng ký kinh doanh 365 DN, đạt 70,19% kế hoạch năm 2023. Cụ thể, 283 công ty TNHH 1TV, 27 công ty TNHH 2TV trở lên, 39 DNTN, 16 công ty cổ phần; tổng vốn đăng ký 3.015 tỷ đồng, giải quyết 2.449 lao động. Đến nay, toàn tỉnh có có 4.543 DN, vốn 62.559 tỷ đồng, 92.506 lao động; trong đó có 44 doanh nghiệp FDI. So với cùng kỳ, DN thành lập mới tăng 33 DN; đăng ký qua mạng đạt 99,9%; vốn bình quân 8,24 tỷ đồng/DN.

Trong phát triển DN, tỉnh chỉ đạo vừa đạt về số lượng, vừa quan tâm thực hiện nội dung Quyết định số 882/QĐ-TTg, ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030. Đồng thời, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về nhiệm vụ giải pháp nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, kiểm soát, quản lý chặt chẽ môi trường trong sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, làng nghề...

Năm 2023, phấn đấu phát triển DN đạt kế hoạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng; tạo tiền đề và động lực để “chạy nước rút”, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu về kinh tế của nửa nhiệm kỳ còn lại theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Trà Vinh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, từng sở, ngành, địa phương đã có những động thái tích cực nhằm thúc đẩy DN trong tỉnh phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng thân thiện với môi trường, hướng dẫn DN xây dựng cơ chế để liên kết, tạo chuỗi hoạt động cùng phát triển. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến các cơ chế giúp DN nhỏ và vừa, DN khởi nghiệp tiếp cận tài chính để áp dụng thực hiện “mô hình xanh”.

Hầu hết, các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh trước khi vận hành đều tuân theo thủ tục hành chính và thực hiện cam kết và trách nhiệm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Giảm thiểu ô nhiễm môi trường - thích ứng với biến đổi khí hậu

Trước những thách thức của biến đổi khí hậu (BĐKH) như hiện nay, tỉnh đã đặt ra nhiều mục tiêu quan trọng trong giảm phát thải khí nhà kính để cùng với Chính phủ đạt phát thải ròng bằng “0”, chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững, nâng cao sức chống chịu và cạnh tranh của kinh tế, nhất là tỉnh có trên 65km bờ biển; có thế mạnh về nông nghiệp.

Hòa nhập vào xu thế phát triển cũng như trách nhiệm chung, Trà Vinh đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư cho các DN... nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, phát triển công nghiệp chế biến theo quy trình sản xuất sạch và thúc đẩy năng lượng tái tạo.

Là đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ phát triển DN, Dự án phát triển DN nhỏ và vừa (Dự án SME Trà Vinh) đã và đang đồng hành cùng tỉnh để triển khai các chính sách phát triển chuỗi giá trị dừa hữu cơ; khuyến khích và hỗ trợ phát triển các ý tưởng sản xuất, kinh doanh thân thiện với môi trường; hỗ trợ xây dựng và triển khai các chính sách cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh nhằm thu hút đầu tư theo hướng bền vững. Đặc biệt, phát triển sản phẩm OCOP của tỉnh đạt và vượt chỉ tiêu.

Ngày 22/7/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 882/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030; tỉnh đã quan tâm đến xúc tiến mời gọi đầu tư; trong xúc tiến, thu hút và cấp phép đầu tư, tỉnh luôn quan tâm đến phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, thích ứng với BĐKH; chọn các dự án đầu tư thân thiện với môi trường. Triển khai thi công Dự án Nhà máy hydro xanh Trà Vinh (xã Đông Hải, huyện Duyên Hải) của Công ty Cổ phần TGS Trà Vinh Green Hydrogen là một minh chứng.

Đồng chí Lê Văn Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết: đầu năm 2023, tỉnh khởi động Dự án “Phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp thông minh thích ứng BĐKH tại tỉnh Trà Vinh” để tiếp tục hỗ trợ phát triển nông nghiệp bền vững thích ứng với BĐKH vùng đồng bằng sông Cửu Long tại tỉnh, góp phần giảm thiểu các tác động xấu về môi trường. Kết quả này sẽ là tín hiệu tốt để góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư vào tỉnh. Đây còn là động lực để Trà Vinh nỗ lực hơn nữa phát triển khu vực tư nhân theo Chiến lược tăng trưởng xanh quốc gia và chiến lược quốc gia ứng với phó với BĐKH, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường.

Trong thực thi nhiệm vụ hướng đến mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm môi trường - thích ứng với BĐKH, tỉnh đề ra mục tiêu giữ vững thành quả đạt được về PGI, nhất quán trong chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện giữa lãnh đạo tỉnh đến cơ sở, sâu sát, cầu thị, có trách nhiệm trước các phản hồi từ cộng đồng DN đối với các hạn chế của cơ quan, ngành, lĩnh vực và địa bàn phụ trách. Đồng thời, tập trung chú trọng vào các nhiệm vụ, lĩnh vực: hoạch định chiến lược phát triển ngành nông nghiệp phù hợp, từng bước thích ứng với BĐKH.

Lộ trình chuyển đổi xanh của ngành giao thông vận tải

Ngày 04/7/2023, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND tỉnh của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê - tan của ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh. Đây là hành động tích cực nhằm thực hiện Quyết định số 876/QĐ-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí các-bon và khí mê-tan của ngành giao thông vận tải.

Kế hoạch số 60/KH-UBND nhằm thực hiện Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh tại địa phương. Chuyển đổi năng lượng xanh góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh, giúp hoạt động lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh phát triển đồng bộ theo hướng hiện đại hóa và bền vững, bắt kịp với xu thế, trình độ và phát triển tiên tiến.

Theo đó, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ và gắn trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh với chính quyền cơ sở trong nhiệm vụ chuyển đổi năng lượng xanh, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao của các sở, ban ngành với lộ trình hợp lý, phù hợp với khả năng huy động nguồn lực, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả và bền vững trong quá trình thực hiện thông qua các chương trình kế hoạch.

Kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra những mục tiêu tổng quát và cụ thể; lộ trình chuyển năng lượng xanh về đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, giao thông đô thị. Đồng thời, giao nhiệm vụ, giải pháp; cơ chế, chính sách, quy hoạch… từng ngành.

Đối với Trà Vinh, chỉ số PGI sẽ tiếp tục là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trà Vinh cùng với cả nước thực hiện “cuộc đua xanh” hướng tới mục tiêu đạt phát thải ròng bằng “0”, tỉnh đã đề ra những định hướng hành động của cộng đồng DN, phát triển nông nghiệp cũng như những lĩnh vực liên quan… nỗ lực cao nhất để duy trì chỉ số PGI năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo Báo Trà Vinh