The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

An Giang cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh là động lực quan trọng để thu hút nguồn lực cho phát triển. Những năm qua, An Giang chú trọng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xem đây là thước đo quan trọng, khách quan trong đánh giá chất lượng điều hành kinh tế - xã hội của chính quyền, mức độ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh qua từng năm. Từ đó, có giải pháp phù hợp trong chiến lược phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN) và người dân, thu hút tối đa các nguồn lực cho phát triển.

Lãnh đạo tỉnh quan tâm, đồng hành với doanh nghiệp

Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, nhận thức rõ tầm quan trọng của Chỉ số PCI, những năm qua, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo thuận lợi cho DN, nhà đầu tư và người dân. Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm, sự vào cuộc mạnh mẽ, tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, từng cơ quan, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh…

Nhờ đó, tình hình phát triển DN tiếp tục khởi sắc. Năm 2023, toàn tỉnh có 965 DN và 968 đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động mới, với tổng vốn đăng ký mới 6.532 tỷ đồng. So cùng kỳ năm 2022, số DN đăng ký mới tăng 11,49%, số đơn vị trực thuộc đăng ký hoạt động tăng 6,61%. Có 421 DN và 121 đơn vị trực thuộc đăng ký tái hoạt động, tăng 57,80% DN và 66,21% đơn vị trực thuộc. Lũy kế cuối năm 2023, toàn tỉnh có 8.066 DN và 4.816 đơn vị trực thuộc đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký 87.587 tỷ đồng.

Đến tháng 1/2024, tỉnh tiếp nhận 27 hồ sơ dự án đầu tư đăng ký mới. Trong đó, UBND tỉnh đã phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư đối với 5 dự án, tổng vốn đăng ký 209 tỷ đồng; chấp thuận chủ trương đầu tư với hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư 1 dự án, có vốn đầu tư 15.252 tỷ đồng.

Hiện đang xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho 2 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 268 tỷ đồng. Về đầu tư trực tiếp nước ngoài, toàn tỉnh hiện có 39 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký gần 306 triệu USD, tổng vốn thực hiện 176 triệu USD (chiếm 57,53% tổng vốn đăng ký), tạo việc làm 16.800 lao động.

Tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ và phát triển DN. Đã ban hành Quyết định 160/QĐ-UBND, ngày 6/3/2023 về hỗ trợ DN nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí trên 37 tỷ đồng. Tăng cường phối hợp, cung cấp thông tin đến các hiệp hội DN, hội ngành nghề để DN nắm, tham gia, đồng hành trong quá trình triển khai thực hiện. Tập huấn mạng lưới Tổ công nghệ số cộng đồng hỗ trợ triển khai nhanh, có hiệu quả về Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số đến cấp cơ sở, phường, xã, khóm, ấp. Tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tích hợp các TTHC đơn giản, thực hiện liên thông và song song một số TTHC. Tăng cường giám sát, kiểm soát tiến độ, chất lượng giải quyết TTHC toàn tỉnh.

Đảm bảo phát triển bền vững

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, tỉnh tiếp tục cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Chỉ số PCI) và hỗ trợ DN trên địa bàn tỉnh. Năm 2024, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị quan tâm nâng cao chỉ số PCI của tỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém, đề ra giải pháp tự hoàn thiện, cải thiện rõ nét hơn về môi trường kinh doanh của tỉnh theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế. Qua đó, góp phần tạo môi trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, năng động và thuận lợi nhằm thu hút đầu tư, phát triển DN, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Theo đó, các cấp, ngành tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành liên quan và UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đẩy mạnh thu hút đầu tư và hỗ trợ DN. Đồng thời, triển khai kịp thời, hiệu quả Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chủ động nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ triệt để các rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn, không hợp lý của các quy định pháp luật.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước để nâng cao chất lượng quy định TTHC và hiệu quả giải quyết TTHC. Tiếp tục thực hiện các giải pháp hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất - kinh doanh và các động lực tăng trưởng theo chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ. Nâng cao hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ DN, nhất là đối với DN nhỏ và vừa; chú trọng giải pháp tư vấn, đào tạo theo nhu cầu của DN với các nội dung tái cấu trúc DN, tài chính, nhân sự, thị trường, quản trị rủi ro, chuyển đổi số, tham gia chuỗi giá trị bền vững...

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trên cơ sở cải thiện Chỉ số PCI, PAPI (hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh), PAR Index (chỉ số cải cách hành chính); coi trọng sự hài lòng của người dân trong cải cách TTHC. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa theo thẩm quyền các TTHC để tạo thuận lợi, giảm thời gian và chi phí cho người dân và DN. Tổ chức thực hiện tốt cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC.

Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để thu hút đầu tư, như: Về mặt bằng, quỹ đất sạch, cơ sở hạ tầng thiết yếu (giao thông, bến cảng, khu nhà ở công nhân, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, điện, nước…), nguồn lực hàng năm (từ lao động phổ thông đến lao động tay nghề cao)… nhằm đáp ứng nhu cầu của DN.

Theo Báo An Giang