CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Giang hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử hiệu quả

Sau 05 năm hợp tác với Tập đoàn VNPT trong việc đẩy mạnh phát triển cơ sợ hạ tầng Viễn thông – CNTT, Bắc Giang hôm nay đã có những bước tiến mới với mục tiêu cao hơn đó là hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số và trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành.
Hạ tầng Viễn thông – CNTT vững mạnh
Trong giai đoạn 2015-2020, với vai trò là đối tác chiến lược về VT-CNTT, Tập đoàn VNPT đã tập trung đầu tư về công nghệ, tài chính và nguồn nhân lực để phát triển cơ sở hạ tầng VT-CNTT cho Bắc Giang. VNPT đã triển khai các biện pháp đảm bảo hạ tầng thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong tỉnh cũng như nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân, doanh nghiệp tại địa phương.
Bắc Giang hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử hiệu quả ảnh 1

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về VT- CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT

Cụ thể, đến thời điểm này, VNPT đã triển khai hạ tầng băng rộng, di động đến 100% toàn bộ xã phường, thị trấn trên toàn tỉnh Bắc Giang. Người dân trên địa bàn có thể tiếp cận các dịch vụ viễn thông, CNTT với tốc độ truy nhập cao, nhiều tiện ích. Cùng với đó, hạ tầng cáp quang của VNPT cũng đã được cung cấp đến toàn bộ các Sở, toàn bộ các xã; các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, hạ tầng CNTT của Bắc Giang đã được VNPT đầu tư nâng cấp, sẵn sàng cung cấp chia sẻ năng lực giảm tải cho trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh, đáp ứng thuê dịch vụ công nghệ thông tin của các sở ngành.
Tháng 03/2019, hệ thống Cổng thông tin điện tử Bắc Giang đã chính thức được đưa vào vận hành, gồm 1 cổng chính của UBND tỉnh và 39 cổng thành phần cho các UBND huyện và các Sở ngành. Cổng dữ liệu có khả năng tích hợp liên thông dữ liệu với các phần mềm dùng chung của tỉnh, nâng cao công tác chỉ đạo điều hành và thống nhất, không chồng chéo; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho tỉnh. Trong quá trình vận hành, khai thác hệ thống cổng, VNPT tiếp tục phát triển, bổ sung các cổng thông tin chuyên ngành mới cho các cơ quan, đơn vị.
Bắc Giang hướng tới xây dựng Chính quyền điện tử hiệu quả ảnh 2
Bên cạnh đó, hàng loạt các dự án CNTT quan trọng khác của Bắc Giang cũng có sự góp sức của VNPT, như Trang thông tin pháp luật của Sở Tư pháp; Phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính (ParIndex) cho Sở Nội vụ; phần mềm Hệ thống thông tin dữ liệu về công tác dân tộc; phần mềm Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Bắc Giang với quy mô toàn tỉnh liên thông ba cấp tỉnh, huyện, xã; Ứng dụng tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư trên điện thoại thông minh cho Văn phòng UBND tỉnh; giải pháp tổng đài nội bộ thông minh cho Trung tâm hành chính công...
Tại Bắc Giang, phần mềm quản lý điều hành văn bản VNPT-iOffice đã được VNPT triển khai cho cơ quản Đảng, chính quyền trên địa bàn, đủ điều kiện liên thông và tích hợp giữa các hệ thống và các cấp. Cụ thể, VNPT-iOffice được triển khai tại Văn phòng Tỉnh Uỷ Bắc Giang từ tháng 08/2017. VNPT còn triển khai nhân rộng cho Tòa án nhân dân tỉnh, Tỉnh Đoàn. Phần mềm sử dụng ổn định, đảm bảo an toàn thông tin, kết nối liên thông với các phần mềm quản lý văn bản khác, phục vụ công tác điều hành chỉ đạo của Tỉnh ủy đến các đơn vị đầy đủ, nhanh chóng, kịp thời.
VNPT cũng đã hỗ trợ UBND tỉnh Bắc Giang triển khai hệ thống Trục liên thông văn bản quốc gia, Cổng dịch vụ công quốc gia từ Văn phòng Chính phủ đến UBND tỉnh. Đồng thời, tích hợp các hệ thống CNTT của tỉnh như cổng dịch vụ công tỉnh Bắc Giang, phần mềm quản lý văn bản với hai hệ thống này của Văn phòng Chính phủ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và kết nối dữ liệu thông suốt.
Với các lĩnh vực trọng yếu của tỉnh Bắc Giang như y tế, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, giao thông, chuyển đổi số doanh nghiệp... đều mạng đậm dấu ấn của VNPT, góp phần thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số cho tỉnh Bắc Giang.
Đẩy mạnh xây dựng Chính quyền điện tử hiệu quả, an toàn
Những kết quả trên là minh chứng sống động sự phối hợp chặt chẽ, chất lượng và hiệu quả giữa các cấp chính quyền Tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT. Đây vừa là cơ sở vững chắc vừa là động lực để hai bên có những bước hợp tác triển khai mạnh mẽ trong giai đoạn 2021-2025. Và lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về VT- CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025 giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT vừa diễn ra chiều ngày 2/4/2021 tiếp tục khẳng định hơn nữa sự quyết tâm của hai Bên trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Bắc Giang trở thành một trong những địa phương tiên phong trong chuyển đổi số trên cả nước
Trong quá trình đồng hành với nhiều địa phương trong cả nước để xây dựng chính phủ điện tử, VNPT luôn tập trung triển khai nển tảng công nghệ dựa trên thế mạnh của từng địa phương. Với tỉnh Bắc Giang, những thành tựu về VT-CNTT kể trên cho thấy sự đồng lòng của lãnh đạo Tỉnh với quyết tâm thúc đẩy triển khai các ứng dụng số nhằm đưa Bắc Giang trở thành một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động điều hành. Điều này chắc chắn sẽ tiếp tục mang lại nhiều giá trị hơn cho xã hội, người dân và doanh nghiệp, qua đó giữ vững, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hướng tới nâng cao hơn nữa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI và chỉ số ICT Index.
Nếu như các hợp tác trước đây giữa UBND tỉnh Bắc Giang và Tập đoàn VNPT chủ yếu tập trung vào triển khai phát triển hạ tầng VT-CNTT cho Tỉnh, thì hợp tác tới đây dự kiến sẽ mở rộng thêm trên nhiều lĩnh vực mới. Đó là hợp tác xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số. Các giải pháp được triển khai tại tỉnh Bắc Giang sẽ phù hợp với định hướng phát triển của Chính phủ và điều kiện đặc thù, mức độ phát triển của địa phương.
Phát biểu tại tại lễ ký kết ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác về VT- CNTT, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số và xây dựng đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, Quyền Tổng giám đốc VNPT Huỳnh Quang Liêm cho biết, từ những thành công khi triển khai các dự án mang tầm cỡ quốc gia, với năng lực và kinh nghiệm triển khai các giải pháp CNTT cho Chính phủ, chính quyền, doanh nghiệp và người dân, VNPT mong muốn và sẽ dồn mọi nguồn lực đồng hành cùng tỉnh Bắc Giang trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện các lĩnh vực, cùng vươn tới mục tiêu nâng cao lợi ích người dân, doanh nghiệp, tạo ra động lực mới cho sự phát triển của Bắc Giang.