CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Giang: Thảo luận giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI

Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số PCI là nội dung chính trong thảo luận tại Hội nghị trực tuyến “Triển khai thực hiện Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020” tỉnh Bắc Giang vừa diễn ra ngày 9/9, trong đó nhiều đại biểu đã đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số thành phần PCI trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang trích một số ý kiến thảo luận tại hội nghị.
Ông Phạm Văn Thịnh - Cục Trưởng Cục Thuế tỉnh. Ảnh: BGP/Diệu Hoa.

Triển khai ứng dụng khai thuế điện tử đến 100% doanh nghiệp

Thảo luận về giải pháp nâng cao chỉ số “Chi phí thời gian” qua chỉ tiêu, ông Phạm Văn Thịnh - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Theo kết quả công bố các chỉ số đánh giá PCI năm 2019 vừa qua, Bắc Giang đạt 64,47 điểm, tăng 1,46 điểm nhưng tụt 4 bậc so với năm 2018, đứng thứ 40/63 tỉnh, thành phố. Trong tổng số 10 chỉ tiêu đánh giá có 04 chỉ tiêu bị giảm điểm so với năm 2018, trong đó có chỉ tiêu “Chi phí thời gian” giảm từ 7,01 điểm xuống 6,52 điểm. Về vấn đề này, Cục Thuế tỉnh Bắc Giang đã nghiên cứu, phân tích và đưa ra giải pháp nâng cao chỉ số “Chi phí thời gian” qua chỉ tiêu “Số giờ trung vị cho mỗi cuộc làm việc với thanh tra, kiểm tra thuế”.

Hiện nay, Cục Thuế tỉnh đã triển khai ứng dụng khai thuế điện tử đến 100% doanh nghiệp, toàn bộ hồ sơ khai thuế, báo cáo tài chính của doanh nghiệp, cán bộ thuế có thể dễ dàng tải file mềm, rất thuận tiện cho công tác phân tích. Ngoài ra, Cục Thuế tỉnh đã triển khai cài đặt phần mềm hải quan để cán bộ có thể tra cứu thông tin tờ khai hải quan của doanh nghiệp, phục vụ hiệu quả cho công tác thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp. Cùng đó khi phân tích rủi ro để lựa chọn doanh nghiệp đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế, Cục Thuế tỉnh kết hợp kết quả phân tích rủi ro trên ứng dụng phân tích rủi ro của ngành thuế, kết hợp với các thông tin bên ngoài, lịch sử vi phạm của người nộp thuế,... để lựa chọn ra các doanh nghiệp có rủi ro cao, tuyệt đối tránh trường hợp thanh tra, kiểm tra tràn lan gây mất thời gian của cơ quan thuế và doanh nghiệp mà không mang lại hiệu quả.

Để tối thiểu hóa thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo các đoàn thanh tra, kiểm tra phối hợp nội dung kiểm tra hồ sơ hoàn thuế cùng với cuộc thanh tra, kiểm tra quyết toán thuế để hạn chế thời gian thanh tra, kiểm tra thuế tại doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Cục Thuế tỉnh luôn chú trọng công tác lựa chọn và bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh tra, kiểm tra thuế để nâng cao chất lượng cuộc thanh tra, kiểm tra, đồng thời giảm thiểu thời gian thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh. Ảnh: BGP/Diệu Hoa.

Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm

Bàn về giải pháp nâng điểm số chỉ tiêu thành phần được giao tại chỉ số “Thiết chế pháp lý và ANTT", Thượng tá Nguyễn Quốc Toản - Giám đốc Công an tỉnh cho biết nhiệm vụ đầu tiên, cần tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo ANTT. Tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh và đầu tư; tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động “bảo kê”, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tranh giành địa bàn, cung ứng dịch vụ trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tiếp tục phối hợp tổ chức tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp tài sản tới quần chúng nhân dân, các chủ doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an huyện, thành phố chủ động nắm tình hình liên quan các dự án đã và đang triển khai, nhất là công tác nắm tình hình có liên quan đến việc triển khai các dự án thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; chủ trì, tham mưu giải quyết các vấn đề phức tạp ngay từ ban đầu và từ cơ sở.

Tập trung giải quyết tình trạng trộm cắp tài sản của các doanh nghiệp nhằm thực hiện chỉ tiêu tỷ lệ doanh nghiệp bị mất trộm tài sản trong năm dưới 8%. Triển khai thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm có dấu hiệu hoạt động “bảo kê”, tội phạm núp bóng doanh nghiệp, tranh giành địa bàn, cung ứng dịch vụ trong và ngoài khu, cụm công nghiệp.

Ông Vũ Trí Hải - Chủ tịch UBND thành phố Bắc Giang. Ảnh: BGP/Diệu Hoa

Nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp

Ông Vũ Trí Hải - Chủ tịch UBND TP Bắc Giang cho biết, để thực hiện Kế hoạch nâng cao PCI năm 2020, thành phố tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất để giảm chi phí gia nhập thị trường và thời gian thực hiện các quy định của nhà nước cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Thường xuyên thực hiện rà soát thủ tục hành chính, kịp thời điều chỉnh hoặc đề xuất điều chỉnh cho phù hợp. Công khai tất cả các thủ tục hành chính và quy trình giải quyết, thủ tục hồ sơ, mẫu hóa các văn bản và cung cấp miễn phí cho doanh nghiệp, người dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Đồng thời đăng tải lên trang web của các cơ quan để các tổ chức, cá nhân có thể sử dụng và điền các thông tin mà không cần phải đến làm việc trực tiếp tại các cơ quan, đơn vị.

Tạo thuận lợi trong tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất. Xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quỹ đất của thành phố để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp, người dân có thể khai thác thuận tiện, tạo bình đẳng cho các doanh nghiệp trong việc tiếp cận đất đai phục vụ sản xuất kinh doanh.

Nâng cao tính minh bạch và trợ giúp các doanh nghiệp tiếp cận thông tin. Công bố rộng rãi, đầy đủ và kịp thời thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH; Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Quy hoạch xây dựng; Quy hoạch, kế hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên Cổng thông tin điện tử của thành phố.

Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thật sự trong sạch, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác. Kiên quyết xử lý những hành vi kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, gây phiền hà, nhũng nhiễu, cửa quyền, sách nhiễu đối với nhân dân và doanh nghiệp. Chú trọng công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những người trực tiếp giải quyết các thủ tục cho doanh nghiệp.

Nâng cao tính năng động tiên phong của lãnh đạo thành phố, tăng cường đối thoại và động viên khen thưởng kịp thời đối với doanh nghiệp. Thiết lập "đường dây nóng" của Thường trực UBND thành phố để doanh nghiệp kịp thời phản ánh các bức xúc, khó khăn cũng như tình trạng nhũng nhiễu, hạch sách của cán bộ, công chức.

Nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp. Kịp thời tháo gỡ, giải quyết khó khăn cho các doanh nghiệp từ khâu triển khai dự án đến khi đi vào sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức các lớp hướng dẫn, giới thiệu nội dung các văn bản Luật, các chuyên đề pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm tăng cường khả năng tiếp cận các chế độ, chính sách của nhà nước, đặc biệt là các luật mới được ban hành…

Chú trọng công tác đào tạo lao động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từng bước đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Giải quyết tốt vấn đề đình công, lãn công, hướng dẫn các doanh nghiệp nâng cao trách nhiệm xã hội, giải quyết tốt quyền lợi của người lao động, xử lý kịp thời và phòng ngừa các vấn đề bức xúc của người lao động. Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng các thiết chế pháp lý của doanh nghiệp. Nâng cao tính minh bạch, khách quan, công tâm trong hoạt động xét xử các vụ kiện của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin của doanh nghiệp vào hệ thống tòa án, tư pháp ở thành phố.

Tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa các doanh nghiệp. Công khai các điều kiện và tiêu chí để mọi doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực của nhà nước về vốn đầu tư như: Công khai về quy trình phân bổ vốn đầu tư phát triển, tính minh bạch trong bổ sung vốn đầu tư phát triển; thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản cho doanh nghiệp, thanh toán, quyết toán các công trình; các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân thực hiện cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh. Ảnh: BGP/Diệu Hoa.

Nâng cao chỉ số “Chi phí không chính thức”

Tham luận về chỉ số này, ông Trương Văn Nam - Chánh Thanh tra tỉnh cho biết: Trên cơ sở báo cáo phân tích chỉ số PCI tỉnh Bắc Giang năm 2019 cho thấy, chỉ số “Chi phí không chính thức” đạt 6,06 điểm xếp hạng 38/63 tỉnh, thành phố.

Để khắc phục tình trạng trên, nâng điểm chỉ số thành phần “Chi phí không chính thức” theo Kế hoạch số 222/KH-UBND của UBND tỉnh trong thời gian tới, Thanh tra tỉnh đã đề xuất một số giải pháp. Trong đó, đối với ngành Thanh tra, hàng năm căn cứ nhiệm vụ được giao, Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành, các huyện, thành phố rà soát dự thảo kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không còn tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các huyện, thành phố. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về công tác phòng, chống tham nhũng và các quy định về đạo đức công vụ, quy định của ngành Thanh tra.

Ngoài những nội dung trên, để chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nhằm nâng cao chỉ số “Chi phí không chính thức” trong kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh sẽ định hướng cho Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố và Thanh tra tỉnh thanh tra việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao đối với một số cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thường xuyên tiếp xúc với các doanh nghiệp. Qua đó chấn chỉnh thực hiện tốt các nội quy, quy định, quy trình thực hiện các thủ tục hành chính tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đến các cơ quan nhà nước được hưởng các dịch vụ tốt nhất, đảm bảo thời gian quy định.

Thanh tra tỉnh sẽ phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan và các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đến người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật; chú trọng tuyên truyền các quy định mới, để các doanh nghiệp nắm được các quy định của các văn bản pháp luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, quyền và nghĩa vụ của cơ quan nhà nước và của doanh nghiệp để ngoài việc kiến nghị, đề xuất cơ quan có thẩm quyền bảo vệ, doanh nghiệp còn tự bảo vệ mình trước các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu; các doanh nghiệp thống nhất nhận thức, thái độ hành xử kiên quyết không “lót tay” cho cán bộ, công chức, không chấp nhận chi những khoản chi phí “bôi trơn” để được hưởng những lợi ích, những “ưu tiên” ngoài quy định của pháp luật./.

Theo Báo Điện tử Bắc Giang