The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bắc Giang: Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021

UBND tỉnh Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch và Thể lệ tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu và sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang” năm 2021.
Cuộc thi được triển khai theo hình thức trực tuyến, dễ thực hiện và nội dung dễ hiểu, tập trung vào những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Nội dung thi bao gồm: Hiểu biết về Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) của tỉnh Bắc Giang, năm 2020. Nắm bắt về kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của tỉnh Bắc Giang và Kết quả xếp hạng Năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thành phố (DDCI) năm 2020. Đề xuất sáng kiến về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Bắc Giang trong năm tới và các năm tiếp theo.
Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên platform khảo sát trực tuyến có liên kết với Webstie của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư Bắc Giang (http://ipcbacgiang.com).
Đối tượng bắt buộc là toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại các cơ quan của Đảng và đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố; các sở, ban, ngành tỉnh và đơn vị trực thuộc; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện, thành phố (kể cả các đơn vị sự nghiệp trực thuộc); UBND các xã, phường, thị trấn.
Đối tượng khuyến khích là người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh; người dân đang sinh sống tại tỉnh Bắc Giang.
Đối tượng không được dự thi là thành viên Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Ban Tổ chức cuộc thi.
Cuộc thi kéo dài trong vòng 30 ngày, bắt đầu từ 7h30' ngày 25/10/2021 và kết thúc lúc 16h30' ngày 25/11/2021.
Các tập thể và cá nhân đạt giải cuộc thi được nhận Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cuộc thi và tiền thưởng, với 19 giải cá nhân (01 giải nhất, 03 giải nhì, 05 giải ba, 10 giải khuyến khích); 06 giải tập thể (01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba). Có 3 giải cho cá nhân có sáng kiến hay (Tính mới, tính hiệu quả, tính khoa học, tính ứng dụng thực tiễn...) về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba)...