The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bắc Kạn bàn giải pháp quyết liệt cải thiện các chỉ số cải cách hành chính

Ngày 5/5, đồng chí Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả chỉ số cấp tỉnh năm 2022 và bàn giải pháp cải thiện, nâng cao chỉ số năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đinh Quang Tuyên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Duy Hưng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Bắc Kạn bàn giải pháp quyết liệt cải thiện các chỉ số cải cách hành chính ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị.

Năm 2022, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Bắc Kạn đạt 65,15 điểm, tăng 2,89 điểm so với năm 2021, xếp hạng 35/63 tỉnh thành phố, tăng 13 bậc so với năm 2021. Trong đó có 07 chỉ số thành phần tăng điểm, 03 chỉ số giảm điểm.

Kết quả đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành năm 2022, tổng điểm trung bình đạt 87,45/100 điểm, cao so với năm 2021. Có 05/19 đơn vị đạt từ 90 điểm trở lên, xếp loại xuất sắc, chiếm tỷ lệ 26,3%; 12/19 đơn vị có số điểm từ 80 đến dưới 90 điểm, xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 63,2%; 02/19 đơn vị có số điểm từ 70 đến dưới 80 điểm, xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 10,5%.

Tổng điểm trung bình Chỉ số cải cách hành chính của cấp huyện là 83,77/100 điểm, cao hơn so với năm 2021. Có 07/08 đơn vị đạt điểm từ 80 đến dưới 90 điểm, xếp loại tốt, chiếm tỷ lệ 87,5%; 01/08 đơn vị đạt điểm từ 70 đến dưới 80 điểm, xếp loại khá, chiếm tỷ lệ 12,5%.

Theo kết quả công bố Chỉ số PAR INDEX năm 2022, tỉnh Bắc Kạn xếp thứ 61/63 tỉnh, thành phố, đạt 79,35/100 điểm. Trong 08 lĩnh vực chỉ số, có 02 lĩnh vực tăng bậc và 06 lĩnh vực giảm bậc; 02 lĩnh vực tăng điểm, 06 lĩnh vực giảm điểm so với năm 2021.

Bắc Kạn bàn giải pháp quyết liệt cải thiện các chỉ số cải cách hành chính ảnh 2

Đồng chí Hoàng Văn Thiên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế chỉ số năm 2022, nâng cao chất lượng chỉ số năm 2023 của UBND tỉnh đề ra mục tiêu tăng ít nhất 01 bậc xếp hạng PCI, cải thiện, nâng cao toàn diện điểm số của các chỉ số thành phần. Phấn đấu chỉ số CCHC năm 2023 ở vị trí cao hơn năm 2022 và tiếp tục cải thiện, nâng cao vị trí xếp hạng qua các năm tiếp theo.

Phần thảo luận, các đại biểu dành nhiều thời gian đánh giá sâu hơn về chỉ số thành phần, tập trung vào một số nội dung như: Cải thiện các chỉ số thành phần PCI bị giảm điểm, thứ hạng thấp. Kết quả điều tra xã hội học ảnh hưởng đến đánh giá xếp hạng; phiếu khảo sát và các phương án trả lời chưa đồng bộ. Xem xét lại các tiêu chí chấm điểm, nội dung đánh giá về chỉ số CCHC.

Cần tìm ra được nguyên nhân vì sao tỉnh chấm cao mà kết quả chấm của Trung ương lại thấp. Xây dựng bộ tiêu chí chấm của tỉnh để đảm bảo thực chất hơn, đánh giá trung thực, khách quan, nghiên cứu kỹ nội dung khảo sát. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, giao nhiệm vụ cho từng bộ phận...

Bắc Kạn bàn giải pháp quyết liệt cải thiện các chỉ số cải cách hành chính ảnh 3
Ông Lê Thanh Hải, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao sự đồng hành của tỉnh và mong muốn tỉnh tiếp tục chú trọng hỗ trợ cho các doanh nghiệp.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố Quyết định phê duyệt kết quả xếp hạng và phân loại Chỉ số Cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2022; thông báo về việc khen thưởng 05 đơn vị đạt xuất sắc về Chỉ số CCHC năm 2022 và 03 đơn vị đạt xuất sắc về kết quả xếp hạng DDCI năm 2022.

Bắc Kạn bàn giải pháp quyết liệt cải thiện các chỉ số cải cách hành chính ảnh 4

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình nhấn mạnh: Các cơ quan, đơn vị cần siết chặt kỷ luật kỷ cương trong hoạt động công vụ; chấn chỉnh, khắc phục ngay tình trạng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trễ hẹn, tình trạng người dân phải đi lại nhiều lần; đặc biệt là phải chấm dứt ngay tình trạng một số công chức, viên chức gây sách nhiễu trong giải quyết công việc. Thực hiện nghiêm việc niêm yết công khai các TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC, rút ngắn thời hạn xử lý, tăng thêm các TTHC "không chờ".

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác cải cách hành chính, trong đó Trưởng ban Chỉ đạo phải là người đứng đầu. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách hành chính; cải tiến, hoàn thiện các phần mềm để tạo thuận lợi cho người dân; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm; đánh giá đúng, đủ, khách quan các nội dung trong phiếu khảo sát điều tra xã hội học hằng năm. Chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp đề ra tại Kế hoạch khắc phục hạn chế chỉ số năm 2022; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết của sở, ban, ngành, địa phương mình.../.

Theo Báo Bắc Kạn