CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Kạn: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Xây dựng chính quyền đồng hành - kiến tạo - hành động là những mục tiêu tỉnh Bắc Kạn đã đặt ra, nhằm triển khai các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trong năm 2020, tỉnh Bắc Kạn đã ban hành Kế hoạch số 40/KH-UBND về triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020. Đây là năm thứ ba liên tiếp tỉnh Bắc Kạn thực hiện khảo sát Chỉ số DDCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và sở, ngành của tỉnh) và đạt những chuyển biến tích cực trong việc thực hiện chỉ số DDCI của các sở, ngành, huyện, thành phố. Việc cộng đồng doanh nghiệp (DN) phối hợp, đánh giá thực chất đối với công tác điều hành cấp sở, ngành và cấp huyện để đi đến mục tiêu chung đó là tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoạt động, đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Bắc Kạn: Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Bắc Kạn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh

Điều này thấy được thông qua chất lượng điều hành của các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp huyện từng bước được cải thiện; trình độ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng cao, việc ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết thủ tục hành chính ngày càng đáp ứng được sự hài lòng của người dân và DN. Tuy nhiên, công tác thu hút đầu tư của tỉnh còn nhiều hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh tại địa phương; số lượng dự án đầu tư còn thấp.

Cụ thể, trong năm 2020, tỉnh chỉ thu hút được 15 dự án đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 3.614,71 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do một số cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn chưa nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trong công tác thu hút đầu tư; tháo gỡ khó khăn và giải quyết kiến nghị của DN ở một số sở, ngành, địa phương chưa được thực hiện thường xuyên, kịp thời...

Nhằm cải thiện cơ hội thu hút đầu tư, thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung thu hút các nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn tỉnh. Trong đó, ưu tiên thu hút các dự án phù hợp với tiềm năng thế mạnh của địa phương, phù hợp với quy hoạch và phát triển bền vững. Các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông-lâm nghiệp; các dự án có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh như: Nuôi, trồng, chế biến nông-lâm nghiệp dựa trên phát triển chuỗi giá trị của các ngành hàng có lợi thế, các sản phẩm bản địa, sản phẩm chủ lực, sản phẩm thuộc Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP)… Thêm vào đó, Bắc Kạn sẽ tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, nhằm cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, phấn đấu đưa Bắc Kạn vào nhóm các tỉnh có Chỉ số PCI khá trên cả nước.

Theo kết quả khảo sát DDCI của Hiệp hội DN tỉnh Bắc Kạn, năm 2020, công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các sở, ban, ngành; các huyện, thành phố trên địa bàn đều đạt được kết quả tích cực so với năm 2019. Trong đó, huyện Chợ Đồn đứng đầu bảng xếp hạng về DDCI khối huyện, thành phố với 93,66 điểm, tăng 2 bậc so với năm 2019 và là huyện duy nhất trong nhóm có vị trí xếp hạng tăng đều từ năm 2018 - 2020.

Theo Báo Công thương