The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bạc Liêu: Đẩy mạnh thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh

Năm 2022, Bạc Liêu đề ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế phải đạt từ 9 - 10%. Trong đó, đẩy mạnh thu hút đầu tư, hỗ trợ tốt cho doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) được xác định là giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi mục tiêu này.
THI ĐUA NGAY TỪ ĐẦU NĂM
Tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” và chuyển hướng chiến lược phòng chống dịch bệnh theo Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ quy định tạm thời về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, trong đó ưu tiên tăng cường tiêm ngừa vắc-xin cho người dân, đảm bảo thích ứng linh hoạt và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo thúc đẩy các hoạt động kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với công tác phòng chống dịch bệnh COVD-19 hiệu quả, lâu dài… Bạc Liêu sẽ đẩy mạnh các phong trào thi đua và tập trung rà soát, tháo gỡ nhanh các khó khăn, vướng mắc, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đặc biệt là tận dụng, phát huy hiệu quả chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH khi Chính phủ ban hành, nhằm tạo thêm những động lực và sức bật mới cho nền kinh tế.
Cùng với đó là đẩy mạnh thu hút đầu tư vào “5 trụ cột” phát triển KT-XH mà tỉnh đã xác định gắn với quan tâm phát triển doanh nghiệp, thành lập mới doanh nghiệp. Cũng như tập trung xử lý quyết liệt các “điểm nghẽn”, nút thắt về đất đai, giải phóng mặt bằng, thủ tục hành chính, thể chế để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trong và ngoài ngân sách, nhằm đạt tỷ lệ giải ngân cao nhất. Tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Có một điều đáng ghi nhận, sau khi phát động phong trào thi đua phấn đấu vượt qua khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao do Chủ tịch UBND tỉnh khởi xướng, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp đã thể hiện quyết tâm thi đua ngay từ đầu năm mới. Điển hình là Công ty Cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu đề ra mục tiêu cho năm 2022 sẽ sản xuất điện năng đạt trên 250 triệu KW, cho tổng doanh thu trên 500 tỷ đồng và nộp ngân sách nhà nước hơn 55 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục triển khai xây dựng Nhà máy Điện gió Hòa Bình 5 - giai đoạn II, với công suất khoảng 100MW và phát triển điện gió ngoài khơi khoảng 300MW, góp phần đưa tỉnh Bạc Liêu trở thành trung tâm năng lượng sạch của quốc gia. Đặc biệt, Tổng công ty Hacom Holdings sẽ tiếp tục tài trợ cho Đồ án quy hoạch phân khu phía Tây Nam TP. Bạc Liêu với quy mô 800ha, góp phần đưa thành phố phát triển nhanh, hiện đại và sẽ đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng cho phát triển KT-XH trên địa bàn.
NÂNG CAO CHỈ SỐ PCI
Một trong những giải pháp quan trọng, tạo lòng tin, sức hấp dẫn và thu hút thêm nhiều dự án động lực cho năm 2022 và những năm tiếp theo chính là Bạc Liêu sẽ dồn lực và kiên quyết nâng cao chỉ số PCI. Theo đó, Bạc Liêu sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Kết luận số 95 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao thứ hạng chỉ số PCI trong năm 2021 và những năm tiếp theo; Chương trình hành động số 02 của UBND tỉnh về nâng cao chỉ số PCI giai đoạn 2021 - 2025.
Cùng với đó, mỗi cơ quan, đơn vị phải quán triệt đến cán bộ, công chức và xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài của đơn vị mình để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong việc cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về các chỉ số thành phần do đơn vị phụ trách. Đồng thời, triển khai thực hiện đánh giá chỉ số PCI tỉnh Bạc Liêu năm 2021 và những năm tiếp theo làm cơ sở đánh giá, khắc phục những mặt còn hạn chế và phát huy những mặt tích cực của từng sở, ban ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện.
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc rút ngắn thời gian, đơn giản hóa các thủ tục hành chính nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, người dân, góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo…