CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bạc Liêu: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh: tạo lòng tin để thu hút đầu tư

Để xây dựng hình ảnh về một Bạc Liêu năng động và chủ động hội nhập, thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và ban hành các nghị quyết, kế hoạch về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) gắn với phương châm “luôn đồng hành, chia khó cùng doanh nghiệp”. Đồng thời, qua công bố bảng xếp hạng chỉ số PCI hàng năm, kịp thời nắm bắt những bất cập trong quản lý, điều hành và có ngay các giải pháp xử lý.
Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư tại Hội quán cà phê doanh nhân. Ảnh: K.T
DOANH NGHIỆP CÒN THAN KHÓ!
Công bố bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2019 cho thấy, Bạc Liêu được 63,78 điểm, xếp thứ 51/63 tỉnh, thành cả nước. So với năm 2018, số điểm tuy có tăng 1,25 điểm nhưng lại giảm 12 bậc (năm 2018 được 62,53 điểm, xếp thứ 39/63 tỉnh, thành cả nước). Với thứ hạng trên, Bạc Liêu được xếp ở nhóm trung bình so với cả nước và đứng thứ 11/13 tỉnh của khu vực ĐBSCL (chỉ đứng trên các tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh).
Kết quả PCI năm 2019 chỉ rõ, trong số 10 chỉ số thành phần thì có 7 chỉ số tăng điểm và 3 chỉ số giảm điểm so với năm 2018. Cụ thể 7 chỉ số thành phần tăng điểm gồm: Gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Tính năng động; Đào tạo lao động và thiết chế pháp lý; An ninh trật tự. Riêng 3 chỉ số thành phần giảm điểm là: Chi phí không chính thức; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và Cạnh tranh bình đẳng.
Tuy nhiên, qua phân tích từ các phiếu khảo sát gửi các doanh nghiệp, một số chỉ số thành phần tuy có tăng điểm nhưng qua đánh giá của các doanh nghiệp thì các chỉ số này cải thiện chưa nhiều, thậm chí giảm và gây khó khăn cho doanh nghiệp. Như trong thực hiện chỉ số tiếp cận đất đai, các doanh nghiệp phản ánh số ngày chờ đợi để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) là 45 ngày, tăng 15 ngày và chỉ số này giảm 50 bậc so với năm 2018. Trong khi đó, doanh nghiệp phản ánh công tác giải phóng mặt bằng còn chậm, rủi ro bị thu hồi đất và việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng và giảm 52 bậc so với năm 2018… Thậm chí, trong thực hiện các thủ tục về đất đai còn cán bộ bị nhũng nhiễu, làm khó.
Ông Lê Chí Tôn - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, cho biết: “Qua tiếp nhận phản ánh từ các doanh nghiệp thì thủ tục hành chính về đất đai chính là khó khăn lớn nhất mà các doanh nghiệp gặp phải hiện nay. Đối với doanh nghiệp của tỉnh, đất đai chính là tài sản để giao dịch và hình thành nên vốn để phục vụ cho phát triển sản xuất, nhưng gần như thủ tục về đất đai chưa được cải thiện và còn gây khó cho doanh nghiệp”.
Theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh thì Sở Tài nguyên - Môi trường (TN-MT) là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm chủ trì theo dõi, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai. Vì vậy, để giải quyết những bất cập và tăng hạng của chỉ số này trong năm 2020, Sở TN-MT cần xem xét và làm rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quy trình xử lý các hồ sơ, thủ tục, nhất là chỉ tiêu về số ngày chờ đợi để được cấp Giấy CNQSDĐ; việc cung cấp thông tin về đất đai không thuận lợi, nhanh chóng; doanh nghiệp đánh giá rủi ro bị thu hồi đất…
Kết nối ngân hàng và doanh nghiệp - một trong những chính sách hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh trong việc khai thông đồng vốn đầu tư phục vụ phát triển sản xuất - kinh doanh.
ĐỪNG ĐỂ “TRÊN NÓNG, DƯỚI LẠNH”
Một trong những chỉ số thành phần được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao trong nhiều năm qua chính là tính năng động của lãnh đạo tỉnh. Năm 2019, chỉ số này được 6,25 điểm, tăng 0,89 điểm so với năm 2018 và tăng 13 bậc so với năm 2018 (năm 2018 xếp hạng 46 trên cả nước, năm 2019 xếp hạng 33 trên cả nước). Đây là chỉ số tăng điểm và tăng thứ hạng thứ 3 trong 7 chỉ số tăng điểm.
Nguyên nhân tăng điểm và tăng thứ hạng của chỉ số thành phần này là do có đến 96% doanh nghiệp qua khảo sát hài lòng, ghi nhận sự vào cuộc lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh trong việc có ngay các chỉ đạo, giải pháp xử lý kịp thời các kiến nghị, khó khăn của doanh nghiệp. Chỉ số này được cải thiện mạnh mẽ từ xếp hạng thứ 61 năm 2018 lên hạng thứ 2 năm 2019 và chỉ đứng sau tỉnh Đồng Tháp.
Thế nhưng, từ chỉ số tăng điểm này cho thấy, lãnh đạo tỉnh tuy có quyết tâm nhưng vẫn chưa thể làm tăng hay cải thiện các chỉ số thành phần khác mà nguyên nhân chính là tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Nghĩa là các chủ trương, chính sách, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh khi triển khai vào thực tiễn vẫn chưa được thực hiện quyết liệt, tinh thần trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ thực thi nhiệm vụ được giao chưa nghiêm, hiệu quả mang lại không cao và điều đó được phản ánh trực tiếp qua phiếu khảo sát thực tế gửi các doanh nghiệp.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính - một trong những giải pháp góp phần nâng cao chỉ số PCI (hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết thủ tục tại Trung tâm Hành chính công TP. Bạc Liêu).
Theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Bạc Liêu quyết tâm xây dựng tỉnh trở thành vùng kinh tế năng động với việc hình thành nhiều trung tâm trong phát triển nông nghiệp nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao, trung tâm năng lượng tái tạo, trung tâm phát triển du lịch… Do vậy, việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo lòng tin cho các doanh nghiệp bằng chính các chỉ số thành phần trong nâng cao chỉ số PCI là một trong những giải pháp quan trọng. Đây cũng là việc làm thể hiện quyết tâm của cả hệ thống chính trị về một nền hành chính phục vụ và chung tay xây dựng Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững.
Ông Lê Minh Chiến - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh: Lắng nghe và giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp
Để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp trong phát triển sản xuất - kinh doanh, góp phần nâng cao chỉ số PCI trong năm 2020 và những năm tiếp theo, Bạc Liêu sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như:
Tích cực, chủ động và sáng kiến để xây dựng phương án, tổ chức thực thi các chương trình, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2020 và những năm tiếp theo, công bố rộng rãi cho cộng đồng doanh nghiệp biết, đồng thời có sự giám sát đánh giá thường xuyên.
Người đứng đầu các cấp, các ngành, đặc biệt là các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm tạo sự chuyển biến căn bản, rõ nét về tư duy, nhận thức, quan điểm chỉ đạo và triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở cơ quan, đơn vị; quán triệt cho công chức, viên chức thuộc quyền về tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp. Hàng năm, kiểm tra kết quả thực hiện ở một số cơ quan, đơn vị và đánh giá trách nhiệm người đứng đầu.
UBND tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư định kỳ ít nhất 2 lần/năm để gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp cũng như tạo sự gần gũi, thân thiện giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố chủ động lựa chọn mô hình ít nhất mỗi quý một lần đối thoại với doanh nghiệp, nhà đầu tư trên địa bàn để tiếp thu, xử lý các kiến nghị của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền.
Sở KH-ĐT: Đơn giản hóa thủ tục hành chính và minh bạch hóa thông tin
Một trong những những chỉ số thành phần bị giảm điểm trong năm 2019 là chi phí không chính thức, cũng như doanh nghiệp phản ánh còn bị thiếu thông tin về các định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Xung quanh vấn đề này, ông Phạm Thành Hiến, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT), cho biết:
Như chúng ta đã biết, trong số 10 chỉ số thành phần thì chỉ số chi phí không chính thức là một trong 3 chỉ số giảm điểm và giảm hạng so với năm 2018.
Để giảm chi phí không chính thức, tỉnh đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm tập trung khắc phục và cải thiện chỉ số thành phần này trong Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 18/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Riêng ngành KH-ĐT, để giảm chi phí không chính thức, đơn vị sẽ tập trung vào các giải pháp cụ thể như sau:
Công khai đường dây nóng hỏi - đáp về những thắc mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư tại cơ quan, đơn vị, Cổng thông tin điện tử của Sở, Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc tổ chức đối thoại trực tiếp (định kỳ 6 tháng/lần) giữa lãnh đạo với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển. Công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, thủ tục hành chính. Niêm yết công khai, minh bạch mức thu các loại phí, lệ phí, giá dịch vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh để người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư biết và thực hiện. Bố trí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, kỹ năng, thái độ hòa nhã trong việc hướng dẫn, xử lý hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp. Đồng thời, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, nhũng nhiễu, có thái độ cửa quyền, hống hách đối với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch phòng chống tham nhũng; trong đó, công tác trọng tâm là tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện công vụ của các cán bộ, công chức của ngành.
PV: Theo phản ánh, thời gian qua, trong khi doanh nghiệp của địa phương khó tiếp cận thông tin, nhất là các dự án, quy hoạch, kế hoạch lớn, thì các doanh nghiệp ngoài tỉnh lại nắm rõ các dự án, quy hoạch này. Để minh bạch hóa thông tin về các dự án, quy hoạch và những định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giúp doanh nghiệp của tỉnh chủ động tham gia, ngành KH-ĐT sẽ tập trung vào giải pháp nào trong thời gian tới?
Ông Phạm Thành Hiến: Hàng năm tỉnh đều ban hành chương trình xúc tiến đầu tư, trong đó có danh mục các dự án mời gọi đầu tư, định hướng thu hút đầu tư của tỉnh trong thời gian tới. Các dự án thu hút đầu tư, quy hoạch, kế hoạch của tỉnh được công bố rộng rãi trên các kênh thông tin để quảng bá đến các doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm đến tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh.
Để minh bạch hóa thông tin về các dự án, quy hoạch và những định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ngành KH-ĐT sẽ tập trung vào giải pháp cụ thể như: Định kỳ điều chỉnh, bổ sung và công khai kịp thời các cơ chế, chính sách, các quy hoạch của tỉnh, địa phương và của ngành (quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch địa điểm xây dựng, quy hoạch ngành, lĩnh vực...) nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin và các cơ hội đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Rà soát, niêm yết công khai các thủ tục hành chính đầy đủ, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ tra cứu, dễ thực hiện và đúng quy định; đồng thời, đa dạng hình thức công khai thủ tục hành chính như niêm yết trên cổng thông tin điện tử của đơn vị, in ấn sổ tay thông tin thủ tục hành chính một cách nhỏ gọn, đẹp mắt... để cung cấp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp...
Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là các thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với những lĩnh vực bức thiết liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp. Phát huy tối ưu hiệu quả cổng thông tin điện tử của đơn vị; đẩy mạnh ứng dụng mạng xã hội (Facebook, Zalo…) vào việc đăng tải thông tin; thường xuyên cập nhật thông tin, cung cấp đầy đủ các dữ liệu về quy hoạch, về cơ chế, chính sách cũng như hướng dẫn đầu tư theo hướng ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và có chỉ dẫn rõ ràng để thuận tiện tra cứu; xây dựng phương án khảo sát trực tuyến mức độ hài lòng của công dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ công và hoạt động của đơn vị.
Đặc biệt, thời gian tới Sở KH-ĐT sẽ sớm thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và xúc tiến đầu tư, với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm sẽ đóng góp cho việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như góp phần nâng cao chất lượng và tăng cường hiệu quả kết nối, hỗ trợ các nhà đầu tư…
PV: Xin cảm ơn ông!