CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bạc Liêu: Thu hút đầu tư năm 2016 tập trung nâng cao năng lực cạnh tranh

Một bài học kinh nghiệm và góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư thời gian qua là tập trung làm tốt công tác nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Đây được xác định là một trong những nội dung quan trọng thể hiện quyết tâm của cả Đảng bộ và chính quyền tỉnh trong việc tạo nên môi trường đầu tư hấp dẫn. Đồng thời tạo thêm niềm tin, động lực cho các nhà đầu tư trong, ngoài nước đến với Bạc Liêu.

ĐẨY MẠNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xác định tầm quan trọng, ý nghĩa của việc nâng cao chỉ số PCI là một trong những khâu đột phá để phát triển kinh tế và thu hút các nhà đầu tư. Trong những năm qua, tỉnh Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng trong việc tạo môi trường thông thoáng, minh bạch trong đầu tư kinh doanh bằng việc ban hành nhiều cơ chế, giải pháp và có cả một chương trình hành động cho công tác này.

* Các doanh nghiệp trưng bày và giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ thương mại hàng Việt tỉnh Bạc Liêu năm 2015.

* Hỗ trợ công nghệ sản xuất tiên tiến là một trong những giải pháp tập trung cho thu hút đầu tư năm 2016. Trong ảnh: Chế biến tôm xuất khẩu tại Công ty Âu Vững (TX.Giá Rai). Ảnh: Tú Anh

Tuy nhiên, theo bảng xếp hạng chỉ số PCI năm 2014, Bạc Liêu đứng thứ 22/63 tỉnh, thành và thuộc nhóm khá trong bảng sắp hạng cả nước, đứng thứ 7/13 khu vực ĐBSCL. So với những năm trước đây, chỉ số PCI của tỉnh giảm, do nhiều tỉnh, thành trong cả nước không ngừng nâng cao chỉ số PCI và thực tế cũng đặt ra hàng loạt vấn đề cần phải tập trung giải quyết. Do vậy, để nâng cao chỉ số PCI trong năm 2016 và những năm tiếp theo, nhằm tạo nên những lợi thế và sức hút mới cần ưu tiên, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với công khai, minh bạch hóa thông tin cho doanh nghiệp. Cụ thể như, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy trình thủ tục hành chính đã ban hành; nâng cao năng lực quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ hành chính công của chính quyền, địa phương các cấp. Rà soát, cải tiến bộ thủ tục hành chính phù hợp theo từng lĩnh vực cụ thể theo hướng đơn giản hóa; Rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục về đất đai cho các tổ chức, doanh nghiệp, đi đôi với bãi bỏ các thủ tục không cần thiết trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giảm số lượng các loại giấy phép kinh doanh...

Bên cạnh đó, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp công khai, minh bạch tiếp cận thông tin để hiểu rõ hơn các chiến lược, định hướng và kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, các quy hoạch ngành, lĩnh vực, các dự án, danh mục mời gọi đầu tư; công khai, minh bạch các chính sách ưu đãi đầu tư, các khoản phí, lệ phí; tạo sự bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong việc tiếp cận và áp dụng các chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh.

NÂNG CAO TINH THẦN TRÁCH NHIỆM

Bài học kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư và nâng cao chỉ số PCI trong những năm qua cho thấy, phát huy nhân tố con người là một trong những bài học quyết định thành công.

Xác định tầm quan trọng này, để nâng cao hơn nữa chỉ số PCI và góp phần tạo nên những động lực mới cho Bạc Liêu phát triển nhanh, bền vững, cần không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao chỉ số PCI của tỉnh. Đó là những con người đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ, năng lực phẩm chất, nắm vững các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách, đặc biệt là các quy định, quy trình, thủ tục giải quyết công việc để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất các cơ chế, chính sách và giải pháp tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.

Cùng với đó là nâng cao hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ban ngành, địa phương trong giải quyết các yêu cầu, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp; định kỳ quý, 6 tháng, tổ chức đối thoại trực tiếp, gặp gỡ, trao đổi và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc giúp doanh nghiệp an tâm sản xuất, kinh doanh.

Song song đó, tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cho các doanh nghiệp về cơ chế chính sách của tỉnh, nhất là các chính sách hỗ trợ, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng; nâng cao năng lực thẩm định dự án, thẩm định năng lực của nhà đầu tư; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện quy định nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư; dành quỹ đất sạch thu hút các dự án theo danh mục, quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình sử dụng đất, đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. Phát huy hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong giải quyết các thủ tục đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tranh chấp của các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Ngoài ra, nâng cao chất lượng và khả năng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp. Thực hiện đối xử bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong tiếp cận các dịch vụ sản xuất, kinh doanh, các chính sách, chương trình hỗ trợ của tỉnh. Đảm bảo khả năng cung cấp ổn định và nâng cao chất lượng các dịch vụ tín dụng, ngân hàng, điện, nước, giao thông… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tăng cường chất lượng và hỗ trợ cho các tổ chức, doanh nghiệp về dịch vụ cung cấp thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác, xúc tiến đầu tư thương mại thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại quốc gia, quốc tế; tham gia hội chợ, triển lãm, các ấn phẩm cung cấp thông tin cần thiết cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc cung cấp và chuyển giao các dịch vụ khoa học - công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng thương hiệu, sở hữu trí tuệ, quảng bá sản phẩm, đào tạo kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, truyền thông, xây dựng website, tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh…

Với những giải pháp tích cực trên, cùng với quyết tâm và lập thành tích ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, hứa hẹn công tác nâng cao chỉ số PCI sẽ góp phần thu hút ngày càng nhiều những dự án động lực mới, góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

NGÔ QUANG

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh: Để hỗ trợ có hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án tại Bạc Liêu gắn với giải quyết tốt việc làm và các chính sách an sinh xã hội, tỉnh cần phát triển mạng lưới đào tạo nghề trên địa bàn và huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là các cơ sở đào tạo nghề trọng điểm, các ngành nghề có nhu cầu sử dụng lao động cao. Thường xuyên tổ chức khảo sát, đánh giá nguồn lao động và nhu cầu sử dụng lao động của tỉnh để có kế hoạch đào tạo phù hợp với yêu cầu; chú trọng đào tạo các ngành, nghề phù hợp với sự phát triển của tỉnh. Xây dựng và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa về đào tạo nghề, giáo dục và hỗ trợ các trung tâm dạy nghề nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của doanh nghiệp hiện nay. Đồng thời đón đầu các dự án cần tuyển lao động nhiều và chất lượng cao.

Theo báo Bạc Liêu