CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bắc Ninh: Điều hành kịp thời, minh bạch, phát huy nguồn lực phát triển

Năm 2021, tỉnh Bắc Ninh tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt xây dựng hạ tầng, đô thị thông minh, chương trình phát triển đô thị, Nông thôn mới nâng cao, để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; chuẩn bị tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời nỗ lực trong quá trình thực hiện mục tiêu kép, từ quý III, quý IV, năm 2020 có chuyển biến, nên kết quả năm 2020 tăng trưởng khá.

Bước vào năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý I theo giá so sánh 2010 ước đạt 33.334 tỷ đồng, tăng khá cao 8,32% so với quý I/2020. Kết quả tăng trưởng ở các ngành nông nghiệp, công nghiệp tăng trưởng cao, dịch vụ tăng trưởng nhẹ, thể hiện khả năng kết nối của cộng đồng doanh nghiệp với thị trường, khả năng phục hồi tiêu thụ hoàng hóa sản xuất tại Bắc Ninh trên phạm vi toàn cầu, cả nước và trong tỉnh.

Có được kết quả trên do nỗ lực của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp nhưng có tác động đáng kể bởi chất lượng điều hành theo hướng kịp thời, minh bạch và sáng tạo để gia tăng nguồn lực cho phát triển.

Trong từng phiên họp UBND tỉnh luôn chỉ đạo sát sao các công việc, nhất là cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp. Ngay từ đầu năm, ngoài việc ban hành Chỉ thị 01/CT-UBND về giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ, tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021 nhằm khắc phục ngay những hạn chế, vướng mắc trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tạo chuyển biến về cách ứng xử, giữa cơ quan Nhà nước và doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả trong nắm bắt, giải quyết kiến nghị, khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp; tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận hiệu quả về xây dựng thành phố thông minh; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững, kết hợp với phòng chống dịch bệnh COVID 19 trong khu vực doanh nghiệp, khu cụm công nghiệp; trong bối cảnh hoạt động “bình thường mới”. Kiểm soát các hoạt động thanh tra, kiểm tra, đảm bảo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; mở rộng đánh giá các Phòng, ban thuộc Sở và cấp huyện năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hương Giang đã trực tiếp giải quyết nhiều vướng mắc tại doanh nghiệp, đồng thời có thư gửi doanh nghiệp, mong muốn doanh nghiệp hợp tác để phản ánh khó khăn vướng mắc, xử lý cơ quan, cán bộ nhũng nhiễu trong thực hiện nhiệm vụ với doanh nghiệp. Sự thân thiện, đồng hành, hợp tác đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh với nhiều chỉ số trong DDCI Bắc Ninh năm 2020 cải thiện như chi phí thời gian tăng, chi phí không chính thức giảm, trở thành tín hiệu thu hút đầu tư. Để tiếp tục phát huy nguồn lực, tỉnh đã xây dựng các chương trình và đề án phát triển đô thị, thu hút đầu tư các dự án lớn nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, trong đó Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

Đầu năm 2021, Bắc Ninh cũng được Thủ tướng Chính phủ cho phép thành lập 3 khu công nghiệp mới và tiếp tục triển khai 2 khu công nghiệp được thành lập năm 2020, nên tỉnh có 5 dự án KCN mới được phê duyệt bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Gia Bình, huyện Gia Bình với quy mô hơn 300 ha; Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN Thuận Thành I với quy mô gần 250 ha; Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Quế Võ III – phân khu 2 có quy mô hơn 208 ha; Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và kinh doanh kết cầu hạ tầng KCN Yên Phong II-A với quy mô hơn 150 ha và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Gia Bình II, huyện Gia Bình, có quy mô 250 ha.

Tính đến ngày 20/3/2021, toàn tỉnh có 1.653 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh đạt xấp xỉ 20 tỷ USD. Đầu tư của doanh nghiệp trong nước cũng rất hứa hẹn với các dự án đầu tư hạ tầng và đô thị lớn ở thành phố Bắc Ninh, Thuận Thành, Quế Võ, hướng tới đạt các tiêu chí cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, cực tăng trưởng vùng Thủ đô theo định hướng đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Chất lượng điều hành liên quan đến kịp thời, kỷ cương và minh bạch. Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 30/3/2021 về tăng cường kỷ cương công tác quản lý Nhà nước và kinh doanh bất động sản, nhằm giảm nguy cơ bất lợi về “tăng giá ảo” giá bất động sản, ổn định nền kinh tế, giảm chi phí đầu tư từ đất đai, hỗ trợ thu hút doanh nghiệp đầu tư. Sự kịp thời, minh bạch , hỗ trợ doanh nghiêp để phát huy những nguồn lực cho phát triển đi đôi với tăng cường công tác quản lý Nhà nước là điểm sáng, nâng cao chất lượng điều hành được Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt đến các ngành các cấp, góp phấn nâng cao năng lực ở Sở, ban, ngành, địa phương bám sát thực tế, điều chỉnh kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ năm 2021, năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2026.

Theo Báo Bắc Ninh