CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bản tin PCI Quý 2 năm 2018

Sự kiến chính trong quý này là hai hội thảo cấp vùng về chia sẻ thực tiễn tốt về điều hành kinh tế cấp tỉnh (PCI) cho Khu vực Đồng Bằng sông Cửu Long (tổ chức tại Cần Thơ vào ngày 04/05/2018) và Khu vực Miền núi phía Bắc (tổ chức tại tỉnh Cao Bằng ngày 28/06/2018) do VCCI, USAID phối hợp với các tỉnh tổ chức. . Cũng trong quý này, Dự án PCI ra mắt Phiên bản cập nhật của Cuốn sổ tay hướng dẫn sử dụng kết quả điều tra PCI.