CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bình Định tăng cường cải thiện môi trường kinh doanh

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2015, Bình Định xếp vị trí thứ 20 thuộc nhóm Khá giảm 3 bậc so với năm 2014, được xếp vào nhóm các tỉnh, thành phố có chỉ số cạnh tranh ở mức độ khá.

Đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp trên địa bàn tháng 4/2016.

Để tiếp tục cải thiện vị trí xếp hạng PCI, ngày 26/4/2016,UBND tỉnh Bình Định đã có văn bản số 1506/UBND-TH đề ra các biện pháp cải thiện thứ hạng về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, trong đó tập trung cải thiện cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 07 về một số giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện nâng cao PCI và xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực Quốc gia.

Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời, dứt điểm những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư; không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Định kỳ mỗi năm 2 lần, Lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

Tăng cường công tác phối hợp và thực hiện Quy chế phối hợp về trình tự các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đầu tư, đất đai và xây dựng phải đúng quy trình và đúng thời gian quy định đã công bố. Tránh tình trạng xử lý công việc chồng chéo, ngâm hồ sơ quá lâu làm phiền hà đến doanh nghiệp.

Cải tiến các website để đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tận dụng các cơ hội đầu tư và tổ chức hoạt động được nhanh chóng, thuận lợi theo đúng chủ trương chính sách đã ban hành.

Sớm hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất để cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh chủ động hơn trong việc mời gọi đầu tư và khi các nhà đầu tư đến tỉnh không phải chờ đợi. Căn cứ các quy hoạch được duyệt, việc chấp thuận chủ trương đối với từng dự án đầu tư sẽ được xem xét, quyết định nhanh hơn. Đối với dự án có tính chất quan trọng, nhất là dự án sử dụng đất có tính thương mại cao cần xây dựng tiêu chí dự án để tổ chức mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.

Chủ động chuẩn bị quỹ đất, có sẵn hạ tầng để khi có dự án cần đến tái định cư cho nhân dân thì giải quyết nhanh, gọn, không để công tác giải phòng mặt bằng kéo dài như thời gian vừa qua.

Nguồn: skhdt.binhdinh.gov.vn

Báo Bình Định