CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bình Định từng bước cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh

Qua đó, sau 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, tuy gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan, xong dưới sự chỉ đạo kịp thời, sát sao của UBND tỉnh, Bình Định đã đạt được những kết quả quả đáng ghi nhận:
Về sự chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trưòng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nội dung Chỉ thị sổ 07/CT-UBND ngày 10/6/2011 của UBND tỉnh. Trong đó xác định các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: chi phí gia nhập thị trường thấp; tiếp cận đất đai dễ dàng và sử dụng ổn định; môi trường kinh doanh minh bạch và thông tin kinh doanh công khai; chi phí không chính thức thấp; thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; lãnh đạo chính quyền tỉnh năng động và sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho doanh nghiệp (DN); dịch vụ hỗ trợ DN phát triển, chất lượng cao; chính sách đào tạo lao động tốt; thủ tục giải quyết tranh chấp công bằng, hiệu quả.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với các ngành, các địa phương của tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện nhiều chính sách liên quan đến thu hút đầu tư, kinh doanh, đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến DN; thường xuyên chỉ đạo trực tiếp cũng như ban hành nhiều văn bản, tố chức đối thoại với các DN, nhà đầu tư.
Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trưòng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh
Trong 6 tháng triển khai Nghị quyết 19, tỉnh đặc biệt đã tập trung quyết liệt vào việc tháo gỡ vướng mắc cho DN, hỗ trợ cho DN trong vấn đề giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện để DN có thể sớm ổn định tổ chức, sản xuất kinh doanh
Các cơ quan, đơn vị đều thực hiện niêm yết công khai, rõ ràng, cụ thể qui trình thủ tục hành chính tại trụ sở.
Thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án nhằm giúp DN, người dân tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất - kinh doanh.
Tỉnh cũng tiến hành thu hồi 11 dự án do nhà đầu tư không có khả năng triển khai, thực hiện dự án, trong đó 09 dự án đầu tư trong nước và 02 dự án FDI. Việc kiên quyết thu hồi các dự án này để tạo điều kiện mời gọi các nhà đầu tư có năng lực thực sự vào đầu tư tại tỉnh, tạo môi trường đầu tư lành mạnh.
Song song với kết quả đạt được đó, Bình Định đã đưa ra những kiến nghị đến Trung ương nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường công tác đầu tư, thu hút đầu tư hiệu quả và góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà:
- Bình Định rất cần sự chung tay, góp sức, ủng hộ chủ trương cũng như các thủ tục pháp lý khác của các cơ quan Trung ương đối với dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nhơn Hội hiện đã hoàn tất báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ Công Thương thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận.
- Sớm đưa Khu kinh tế Nhơn Hội vào Danh mục các khu kinh tế ven biển ưu tiên đầu tư.
- Ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư các công trình dùng chung thiết yếu để tạo thuận lợi thu hút và triển khai các dự án đầu tư ven biển.
- Đẩy mạnh việc thực hiện các giải pháp để phát triển tốt các dự án du lịch như: tăng cường các chuyến bay nội địa đến Bình Định, hỗ trợ quảng bá thu hút đầu tư du lịch.
- Sớm đầu tư cao tốc Quảng Ngãi - Quy Nhơn, nâng cấp tuyến đường sắt qua địa bàn tỉnh; di dời ga Quy Nhơn ra khỏi nội thành.
- Nâng mức hỗ trợ cho các công trình an sinh xã hội, an ninh quốc phòng như tuyến đường ven biển Quy Nhơn - Tam Quan, các công trình đê sông, đê biển, kè chống xói lở, chống ngập mặn...
- Tiếp tục đầu tư và hỗ trợ tỉnh đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị, cấp thoát nước, xử lý môi tường và hạ tầng Khu kinh tế Nhơn Hội, trong đó chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông cho khu vực Nam Trung Bộ và tỉnh Bình Định để tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch, xây dựng và kinh doanh các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh.
- Bố trí kinh phí, ổn định chính sách, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ công tác GPMB, xây dựng cơ sở hạ tầng và thu hút đầu tư.
Ngoài ra Bình Định còn đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế, cải thiện thứ hạng PCI trong năm 2014 và những năm tiếp theo:
- Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 10/6/2011 một cách nghiêm túc. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên đôn đốc và báo cáo, đề xuất tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị này để UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo, giải quyết.
- Tăng cường đối thoại với doanh nghiệp, thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ, lắng nghe và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, nhà đầu tư không để các vụ việc giải quyết dây dưa, kéo dài, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các lợi ích chính đáng của doanh nghiệp. Định kỳ mỗi năm 2 lần, lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tổ chức đối thoại với doanh nghiệp nhằm kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc.
- Cải tiến các website để đấy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin của tỉnh, trang thông tin xúc tiến đầu tư và hợp tác, website của các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố và tại trụ sở cơ quan, đơn vị nhằm thực hiện công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách của Nhà nước, của tỉnh, nhất là các chính sách thu hút đầu tư, các thủ tục hành chính, các chính sách mới ban hành; thông tin về quy hoạch, kế hoạch, dự án tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt kịp thời các thông tin cần thiết liên quan đến lĩnh vực sản xuất - kinh doanh, tận dụng tốt các cơ hội đầu tư và tổ chức hoạt động được nhanh chóng, thuận lợi theo đúng chủ trương, chính sách đã ban hành.
- Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết thủ tục hành chính có liên quan đến quá trình thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, từng bước đáp ứng ngày càng cao sự hài lòng của doanh nghiệp đối với cơ quan công quyền và dịch vu công. Bên cạnh đó cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức, từng bước đáp ứng yêu cầu mới, thay đổi từ trong nhận thức, thói quen, tác phong đến thái độ làm việc, tận tâm, tận tụy phục vụ, nắm vững quy định của pháp luật, chính sách mới để giải quyết công việc một cách công khai, minh bạch và có hiệu quả để chính quyền thực sự là người đồng hành của doanh nghiệp.
- Tham mưu cho UBND tỉnh trong việc xác định giá đất một cách nhanh chóng, chặt chẽ và hợp lý hơn để đảm bảo lợi ích của ngân sách đồng thời phù hợp với định hướng ưu tiên mời gọi đầu tư của tỉnh đối với từng lĩnh vực, trong từng thời kỳ, phù hợp với mặt bằng giá và có tính cạnh tranh trong khu vực.
- sớm hoàn thiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử đụng đất để cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh chủ động hơn trong mời gọi đầu tư và khi nhà đầu tư vào tỉnh thì không phải chờ đợi. Căn cứ các quy hoạch được duyệt, việc chấp thuận chủ trương đối với từng dự án đầu tư sẽ được xem xét, quyết định nhanh hơn. Đối với dự án có tính chất quan trọng, nhất là dự án có sử dụng đất, giao cho Sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan liên quan xây dựng tiêu chí dự án, sau đó giao cho cơ quan xúc tiến đầu tư của tỉnh tố chức mời gọi, lựa chọn nhà đầu tư phù hợp.
- chủ động chuẩn bị quỹ đất, có sẵn hạ tầng để khi có dự án cần đến tái định cư cho nhân dân thì giải quyết nhanh, gọn, không để công tác giải phóng mặt bằng kéo dài.

Theo Trang tin xúc tiến đầu tư và hợp tác tỉnh Bình Định ngày 20/10/2014