CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bình Dương: Cải cách hành chính cần hướng về nhân dân phục vụ

Sáng 1-4, tại Trung tâm Hành chính tỉnh, ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Kế hoạch triển khai hệ thống Camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu của 9 huyện, thị xã, thành phố.
Tại hội nghị đã triển khai Kế hoạch CCHC Nhà nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2022-2025 đặt mục tiêu xây dựng nền hành chính tỉnh Bình Dương dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân; nâng cao đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, trình độ theo vị trí việc làm, có uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Theo đó tập trung vào các nhóm nội dung: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số. Phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 cải thiện điểm số và nâng cao thứ hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số CCHC, Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT Index).
Đối với Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI), tỉnh đề ra mục tiêu nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của bộ máy chính quyền các cấp, đặc biệt là chính quyền cấp cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, chuyên nghiệp, thống nhất, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong kết quả Chỉ số PAPI của tỉnh, phấn đấu Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2022 tăng bậc so với những năm trước. Hội nghị triển khai Kế hoạch hệ thống camera giám sát, điều hành giao thông, an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước và hoạt động thực thi pháp luật trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cho rằng, công tác CCHC của tỉnh được Trung ương đánh giá cao. Vì vậy, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố cần có sự quyết liệt hơn nữa để nâng cao các thứ hạng, nhất là đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành, địa phương và cấp ủy Đảng. Từng cấp ủy phải có chỉ thị, kế hoạch về CCHC, định lượng được chất lượng CCHC của địa phương, lấy sự hài lòng người dân làm thước đo cho sự phấn đấu; cần bố trí nguồn lực cán bộ “một cửa” chuyên nghiệp, tận tình phục vụ nhân dân. Đối với đề án camera giám sát, điều hành giao thông cần quyết tâm làm hiệu quả, đồng bộ để tạo bước đột phá lớn của tỉnh về an toàn giao thông, an ninh trật tự, từ đó phục vụ cho điều hành giao thông thông minh của tỉnh...