CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bình Dương: Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh

Nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2021, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp (DN) phục hồi và phát triển, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2021 của Chính phủ về việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.Dĩ An hướng dẫn người dân và DN khi đến làm thủ tục hành chính
Chuyển biến tích cực
Năm 2020, trong bối cảnh khó khăn, thách thức, cùng với việc triển khai kịp thời các giải pháp hỗ trợ người dân và DN khắc phục tác động tiêu cực của dịch bệnh, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh đã đề ra. Nhờ đó, nhiều rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh đã được dỡ bỏ, các chỉ số, tiêu chí xếp hạng năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh nhìn chung được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy phục hồi và phát triển KT-XH.
Với những nỗ lực, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh liên tục được cải thiện, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) thuộc nhóm “Tốt”, đứng đầu khu vực Đông Nam bộ. Chỉ số cải cách hành chính (Par Index) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS), Bình Dương cũng đứng đầu khu vực Đông Nam bộ và xếp thứ 13 trong cả nước.
Ông Mai Bá Trước, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cho biết nhờ những cải cách mang tính đột phá, với tinh thần lấy DN, người dân làm trung tâm phục vụ, những năm qua, Bình Dương luôn là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Đáng chú ý, trong năm 2020 Bình Dương vẫn thu hút ước đạt gần 1,9 tỷ đô la Mỹ vốn FDI. Thành tựu nổi bật về KT-XH của tỉnh được thể hiện rõ nét thông qua tốc độ tăng trưởng GRDP nhanh và bền vững qua các năm (tăng bình quân 9,35%/ năm), năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế được nâng cao.
Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư
Năm 2021 và các năm tiếp theo được dự báo còn nhiều khó khăn. Bình Dương xác định luôn là người bạn đồng hành cùng DN vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, bứt phá vươn lên mạnh mẽ. Để cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút nhà đầu tư, DN đóng góp vào phát triển của tỉnh, thời gian tới Bình Dương sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là, xây dựng chính quyền liên thông, phục vụ, thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, gắn với nâng cao chất lượng phục vụ, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Đổi mới, nâng cao chất lượng của Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phấn đấu cung cấp 100% dịch vụ công mức độ 3, 4 trong các lĩnh vực thiết thực đối với người dân. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt và phát triển thương mại điện tử; lồng ghép xây dựng và triển khai chương trình hỗ trợ DN chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh với nội dung triển khai Đề án Thành phố thông minh giai đoạn 2021-2025.
Chỉ đạo thực hiện kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02/ NQ-CP của Chính phủ, ông Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh thời gian qua, tỉnh đã nỗ lực trong việc cải thiện các Chỉ số PCI, Par Index, PAPI… tạo ra một môi trường đầu tư tốt, thu hút nguồn vốn của DN trong nước, nước ngoài vào các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật để thúc đẩy KT-XH phát triển. Trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi nhất cho DN đến đầu tư trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất, kinh doanh.
“Việc tập trung cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là một trong những giải pháp trọng tâm của Bình Dương để hiện thực hóa các chủ trương về thu hút đầu tư. Từ đó tạo điều kiện cho DN phát triển trong môi trường kinh doanh thuận lợi, cũng chính là giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh”, ông Nguyễn Hoàng Thao nhấn mạnh.