CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bình Dương thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh

Nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020, từ đầu năm đến nay việc khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký dịch vụ công cấp độ 3, cấp độ 4 đối với lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp tại tỉnh đã có những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hồ sơ đăng ký qua mạng điện tử chiếm trên 95%.
Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã đẩy mạnh triển khai thực hiện giao dịch điện tử lĩnh vực BHXH nhằm giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến thu, nộp BHXH; đồng thời triển khai thực hiện việc nhận vàtrảkết quảthủ tục hành chính qua hệthống bưu điện. Đối với công tác giải quyết các chế độ đã được các cấp, các ngành trong tỉnh thực hiện kịp thời, đầy đủ, chính xác. Trong 6 tháng đầu năm 2020, ngành chức năng của tỉnh đã tiếp nhận khoảng 393.430 lượt hồ sơ, trong đó số hồ sơ nộp qua bưu điện là 28.767 hồ sơ, số hồ sơ nộp trực tiếp là 62.326 hồ sơ, số hồ sơ nộp qua giao dịch điện tử là 302.337 hồ sơ; trả kết quả là 384.271 hồ sơ các loại, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước...
Theo UBND tỉnh, trong thời gian tới tỉnh sẽ khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục tác động của dịch bệnh Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước theo Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 5-6-2020; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, theo dõi tình hình hoạt động, kịp thời giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư. Song song đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm chi phí doanh nghiệp, các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số hội nhập kinh tế quốc tế.
Cùng với đó, tỉnh tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc của các khu, cụm công nghiệp đang triển khai; lập đề án xây dựng một số khu công nghiệp công nghệ cao, khu, cụm công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tỉnh cũng tiếp tục thực hiện cải cách toàn diện công tác quản lý, kiểm tra chuyên ngành và kết nối Cổng thông tin một cửa quốc gia; đẩy mạnh thanh toán điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4, 5…