CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Bình Phước chính thức đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công vào hoạt động

Sau tỉnh Quảng Ninh, Đà Nẵng, Bình Dương, Long An... thì hôm nay, tỉnh Bình Phước cũng đã chính thức đưa Trung tâm dịch vụ hành chính công vào hoạt động.

Đây là một trong những nỗ lực cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, thu hút đầu tư và phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính nhanh gọn hơn.

Theo ghi nhận của phóng viên Lê Hải: "Trung tâm dịch vụ hành chính công tỉnh Bình Phước có điểm khác biệt các địa phương khác, đó là áp dụng không gian giao dịch mở, thông thoáng... giúp người dân, doanh nghiệp và nhân viên hành chính gần gũi, thân thiện nhau hơn".

Trung tâm dịch vụ hành chính công đã đưa 41 quầy thủ tục của tất cả các sở ban ngành, Ban quản lý các khu công nghiệp liên thông về đây giúp thời gian giải quyết thủ tục nhanh hơn. Đăng kí thành lập doanh nghiệp thay vì 3 ngày như quy định sẽ giảm xuống chỉ còn 1 ngày. Thủ tục đăng kí đầu tư tại địa phương sẽ giảm từ 180 ngày xuống còn 45 ngày.

Sau khi nộp hồ sơ, tự các đơn vị tại đây sẽ giải quyết hồ sơ, luân chuyển cho nhau và người dân không phải tới bất kể một cơ quan nào khác. Doanh nghiệp cũng có thể theo dõi quá trình xử lý thủ tục của mình tới đâu ngay tại nhà thông qua trang dichvucong.binhphuoc.gov.vn.

Đây là một trong những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, chuyển từ quản lý giám sát qua phục vụ doanh nghiệp, phục vụ người dân của tỉnh Bình Phước.

Lê Hải – Đức Dương (Trung tâm Tin tức VTV24)

VTV