The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bình Thuận: Hướng đến Chính phủ điện tử

Trung tâm Điều hành đô thị thông minh (IOC) Phan Thiết khánh thành vào tháng 12/2022 đánh dấu bước đi đầu tiên của chính quyền thành phố nhằm tiến tới chính quyền năng động - chính quyền số, hướng tới một chính phủ điện tử như mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 đã đề ra. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố; đưa Phan Thiết trở thành đô thị thông minh của tỉnh Bình Thuận.

Vận hành 9 phân hệ

Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết: Thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; TP. Phan Thiết triển khai thí điểm và vận hành Trung tâm IOC (giai đoạn 1) từ nguồn xã hội hóa trong 6 tháng từ tháng 7/2022 đến tháng 1/2023. Theo ông Tân, 9 phân hệ được triển khai tại Trung tâm IOC, TP. Phan Thiết đang tiến tới một chính quyền năng động - chính quyền số, hướng tới một chính phủ điện tử như mục tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030 đã đề ra. Trung tâm IOC Phan Thiết là bước đi đầu tiên của chính quyền thành phố nhằm tiến tới cải thiện Chỉ số Cải cách hành chính (PAR Index), chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Từ đó, góp phần cải thiện chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI)... tiến tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố; góp phần Phan Thiết trở thành đô thị thông minh của tỉnh.

9dd4ced5-e7a9-4e6d-b536-3c23085e2929.jpeg
Đại biểu nhấn nút khánh thành Trung tâm IOC Phan Thiết. Ảnh: Đ.Hòa

Sang giai đoạn 2, Phan Thiết sẽ rà soát toàn bộ công tác vận hành ở giai đoạn thí điểm, các khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự vận hành, nguồn kinh phí thực hiện để báo cáo, kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh quan tâm, hỗ trợ. Cùng với đó, UBND thành phố chỉ đạo các ngành chức năng tiếp tục khảo sát thống nhất chỉ tiêu, nguồn thông tin, dữ liệu chuyên ngành, bổ sung phân hệ giám sát, điều hành trên tất cả các lĩnh vực. Tiếp tục phối hợp Viettel Bình Thuận thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã thử nghiệm trong giai đoạn thí điểm nhằm đảm bảo các dữ liệu, số liệu cập nhật tự động theo thời gian thực hiện. Đồng thời, tiếp tục đồng bộ việc đào tạo vận hành và đảm bảo tiếp nhận quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm IOC Phan Thiết theo quy định.

48953f1d-cd0c-4882-a3cb-43f822781f66.jpeg
Đại biểu tham quan Trung tâm IOC Phan Thiết. Ảnh: Đ. Hòa

Mặt khác, nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin của cuộc Cách mạng 4.0 để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mô hình quản lý đô thị thông minh, từng bước chuyển đổi số. Trước mắt tổng hợp, phân tích, khai thác thông tin, dữ liệu một cách hệ thống phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo thành phố, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước. Đồng thời ứng dụng các tiện ích thông minh tương tác giữa chính quyền với người dân nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý trên một số lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Khởi đầu xây dựng chính quyền số của tỉnh

Tại Lễ khánh thành Trung tâm IOC Phan Thiết mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh - Đoàn Anh Dũng cho rằng: Việc đưa Trung tâm IOC Phan Thiết đi vào hoạt động chỉ là bước khởi đầu của quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số của tỉnh Bình Thuận; phía trước vẫn còn nhiều việc phải làm, còn nhiều khó khăn, thách thức đang đặt ra, đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực quyết tâm và sự chung tay, góp sức của các ngành, các cấp, sự hỗ trợ tích cực của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Để IOC Phan Thiết vận hành thông suốt, đem lại hiệu quả thiết thực, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND TP. Phan Thiết tiến hành rà soát, đánh giá toàn bộ công tác vận hành trung tâm IOC ở giai đoạn 1, đồng thời đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành giai đoạn 2. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, nâng cao nhận thức, hiểu biết và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân đối với chủ trương xây dựng chính quyền đô thị thông minh; chỉ đạo trung tâm IOC tiếp tục bổ sung, hoàn thiện, chuẩn hóa và cập nhật đầy đủ các dữ liệu vào hệ thống phần mềm; quản lý, vận hành, sử dụng và khai thác tối đa hiệu quả các tính năng của Trung tâm IOC…

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đúc kết kinh nghiệm, khẩn trương triển khai xây dựng Trung tâm IOC của tỉnh Bình Thuận; cùng các sở, ban, ngành liên quan tranh thủ tối đa các nguồn lực của xã hội, hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Thuận.

Theo Báo Bình Thuận