The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh: Các sở, ngành, địa phương phải cùng… đua!

Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã (DDCI) đang được kỳ vọng sẽ trở thành “cú hích” nâng cao năng lực điều hành, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Tĩnh.
PV Báo Hà Tĩnh đã có cuộc trao đổi với đại diện đơn vị chủ trì - ông Trần Nguyễn Huỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh để hiểu rõ hơn về bộ chỉ số này.
PV: Lý do để Hà Tĩnh áp dụng bộ chỉ số DDCI là gì, thưa ông?
Ông Trần Nguyễn Huỳnh: Hà Tĩnh luôn nỗ lực để cải thiện, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) với nhiều giải pháp đồng bộ. Kết quả là chỉ số này đã được cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây, thuộc nhóm khá toàn quốc. Tuy nhiên, xét về tổng thể thì cần tăng cường hơn nữa sự vào cuộc của các cấp, ngành để thực chất hơn trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh.
Thực tế cho thấy, một số đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện vẫn chưa thực sự quan tâm đến PCI; chưa có tiêu chí nào được đánh giá, xếp hạng các đơn vị này từ phía doanh nghiệp. Do vậy, đánh giá năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các sở, ngành, địa phương là điều cần thiết và việc xây dựng chỉ số DDCI nhằm cụ thể hóa điều đó.
PV: Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh?
Ông Trần Nguyễn Huỳnh: DDCI (Department and District Competitiveness Index) là bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương ở các khía cạnh khác nhau về năng lực điều hành kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đây là bộ chỉ số kép đánh giá hai khối cơ quan trong tỉnh và là một trong các hướng đi mới để cải thiện chỉ số PCI hiện nay.
DDCI là giải pháp hiệu quả để thúc đẩy năng lực điều hành cấp sở, ban, ngành và địa phương vì 3 nguyên nhân chính sau: Thứ nhất, bộ chỉ số DDCI là cơ sở giúp UBND tỉnh xây dựng động lực, hệ thống hành động và giám sát nhằm liên tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư kinh doanh.
Thứ hai, việc xếp hạng trong nội bộ tỉnh tạo động lực cạnh tranh giữa các đơn vị và là kênh thông tin, giám sát hữu hiệu giữa UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ công, tiến tới cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh.
Thứ ba, bộ chỉ số này cung cấp các bằng chứng, cơ sở vững chắc thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình mục tiêu của tỉnh, cũng như ngành, địa phương.
Đối tượng đánh giá của bộ chỉ số DDCI là các nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư trên địa bàn Hà Tĩnh.
Đối tượng được đánh giá chia làm 2 khối, gồm: 28 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 13 UBND các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh.
Có 8 chỉ số thành phần đối với khối sở, ban, ngành cấp tỉnh gồm: (1) Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; (2) Tính năng động và hiệu lực; (3) Chi phí thời gian; (4) Chi phí không chính thức; (5) Cạnh tranh bình đẳng; (6) Hỗ trợ doanh nghiệp; (7) Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; (8) Vai trò của người đứng đầu.
Đối với khối UBND cấp huyện ngoài 8 chỉ số trên còn bổ sung thêm chỉ số thứ (9): Tiếp cận đất đai.
PV: Người dân, doanh nghiệp khá quan tâm đến tính khách quan của bộ chỉ số DDCI. Vậy, với vai trò là đơn vị chủ trì triển khai khảo sát, ông có thể phân tích rõ hơn về nội dung này?
Ông Trần Nguyễn Huỳnh: DDCI cũng như PCI đều phải đảm bảo tính khách quan. Điều này được thể hiện qua phương pháp được sử dụng để khảo sát doanh nghiệp, chọn mẫu và bảo mật thông tin.
Theo đó, các phương pháp khảo sát chủ đạo được thực hiện gồm: qua đường thư tín nhằm đảm bảo tính bảo mật, khuyết danh của doanh nghiệp cũng như tăng chất lượng và tính xác thực, khách quan của phản hồi; phương pháp phỏng vấn trực tiếp (tại các trung tâm phục vụ hành chính công các cấp, tại doanh nghiệp,…) nhằm bảo đảm chất lượng công cụ khi điều tra.
Ngoài ra còn khảo sát trực tuyến trên các trang thông tin điện tử. Các doanh nghiệp được lựa chọn khảo sát thuộc mọi thành phần, phân bố đồng đều theo tỷ lệ phù hợp tương ứng với lĩnh vực hoạt động, địa phương thực hiện khảo sát để đảm bảo tính khách quan và tính đại diện.
Số lượng mẫu được chọn xác suất theo phương pháp ngẫu nhiên phân tầng từ 2 nguồn từ danh sách các hồ sơ giao dịch tại các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố và danh sách doanh nghiệp từ Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh.
Việc điều tra, khảo sát kết hợp sử dụng nhiều phương pháp phù hợp để phản ánh trung thực, khách quan cảm nhận của các đối tượng trong mẫu điều tra; được thực hiện bởi các điều tra viên độc lập và được giám sát bởi đơn vị tư vấn và các chuyên gia PCI.
Bên cạnh đó, thông tin kết quả DDCI được bảo mật cho đến thời điểm tổ chức công bố nhằm đảm bảo tính khách quan của kết quả đánh giá.
PV: Lộ trình thực hiện bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh trong thời gian tới là gì, thưa ông?
Ông Trần Nguyễn Huỳnh: Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh và các tiêu chí đánh giá của từng chỉ số thành phần đã được xây dựng và ban hành tại Quyết định số 190/QĐ-UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Chúng tôi đang tích cực triển khai các nội dung theo kế hoạch, sắp tới sẽ triển khai các nội dung quan trọng như: truyền thông, tập huấn, chuẩn bị các điều kiện để tiến hành khảo sát và nhập, phân tích xử lý số liệu, viết báo cáo đánh giá và tham mưu UBND tỉnh tiến hành công bố kết quả vào cuối năm 2021…