CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

BRVT - Bàn biện pháp cải thiện chỉ số PCI

UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014. Tại cuộc họp, ông Hồ Văn Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở KH-ĐT phối hợp với Sở Nội vụ nghiên cứu thành lập bộ phận một cửa liên thông các sở, ngành để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục cho DN, đào tạo cán bộ làm công tác tại bộ phận một cửa; thành lập ban chỉ đạo theo dõi chỉ số cạnh tranh của tỉnh, có chính sách khen thưởng và biện pháp chế tài hợp lý đốivới các cá nhân, tổ chức vi phạm.
Trong những năm qua, tỉnh luôn chú trọng cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh, nâng cao hiệu quả điều hành của bộ máy hành chính Nhà nước các cấp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các DN, nhà đầu tư sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên, trong hai năm gần đây, kết quả xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh đã sụt giảm. Năm 2011 xếp hạng 6/63 tỉnh thành; năm 2012 xếp hạng 21/63 tỉnh thành, năm 2013 xếp hạng 39/63 tỉnh thành, giảm 18 bậc so với năm 2012.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tìm ra những nguyên nhân làm sụt giảm chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh từ năm 2011 đến năm 2013 và đề xuất những giải pháp khắc phục trong thời gian tới như: Thành lập tổ hỗ trợ DN, xây dựng bộ chỉ số cải cách hành chính, phát động phong trào thi đua cải cách hành chính trong toàn tỉnh để hỗ trợ, tư vấn cho DN; nhắc nhở cán bộ các sở, ngành nhận thức và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính...

PHAN HÀ

Theo http://citinews.net/