The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

BRVT: Xây dựng bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và cấp huyện

Chiều 21/9, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, góp ý dự thảo kế hoạch triển khai và ban hành Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh năm 2023.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh chủ trì cuộc họp.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Khánh chủ trì cuộc họp.
Bộ chỉ số DDCI được xây dựng nhằm đánh giá mức độ hài lòng của nhà đầu tư, DN, hộ kinh doanh, HTX hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và sở, ban, ngành; tạo động lực cải cách hành chính mạnh mẽ và môi trường sản xuất, kinh doanh thuận lợi cho DN…
Đây cũng là cơ sở đề xuất các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh những năm tiếp theo, chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Các đối tượng được khảo sát được chia làm 2 nhóm, gồm 25 sở, ban, ngành và 8 huyện, thị xã, thành phố. Các chỉ số thành phần và chỉ tiêu đánh giá dự kiến gồm: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và tiên phong, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, vai trò người đứng đầu, ứng dụng CNTT và thiết chế pháp lý.
Nhóm huyện, thị xã, thành phố có thêm chỉ số khả năng tiếp cận đất đai và cơ sở hạ tầng.
Sau khi có kết quả khảo sát và được UBND tỉnh thẩm định, kết quả Chỉ số DDCI của tỉnh sẽ được công bố, qua đó, tiếp nhận phản hồi từ cộng đồng DN, ý kiến đóng góp và tham vấn các giải pháp thiết thực để tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của Bà Rịa-Vũng Tàu.
Tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh yêu cầu Sở KH-ĐT phối hợp chặt chẽ với VCCI Chi nhánh Vũng Tàu, đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến đóng góp để xây dựng được bộ tiêu chí bảo đảm phù hợp, thiết thực, khi đưa vào đánh giá thể hiện đúng, rõ năng lực cạnh tranh.