The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Cà Mau bàn giải pháp nâng cao chỉ số PCI

Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn nâng cao chỉ số PCI, đưa nhiều sáng kiến trong cải cách thủ tụch hành chính, tỉnh Cà Mau đã và đang hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.
Nhận diện những thách thức mới trong cải thiện chỉ số PCI
Theo kết quả công bố của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Cà Mau năm 2022 đạt 61,6 điểm (giảm 3,14 điểm), xếp thứ 58/63 tỉnh, thành trong cả nước, tức giảm đến 26 hạng so với năm 2021; xếp thứ 12/13 (giảm 5 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL.
Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đánh giá, kết quả PCI năm 2022 cho thấy điểm số và thứ hạng bị sụt giảm mạnh, đây là lần sụt giảm hạng sâu nhất trên bảng xếp hạng PCI của tỉnh so với các tỉnh, thành phố cả nước cũng như trong khu vực ĐBSCL.
Theo Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau: thống kê chỉ số thành phần PCI năm 2022, Cà Mau có 4/10 chỉ số thành phần cao hơn điểm trung vị cả nước, 6 chỉ số thành phần còn lại có điểm số thấp hơn điểm trung vị cả nước. Trong đó, nhóm chỉ số cao hơn điểm trung vị cả nước và tăng điểm so với năm 2021 gồm: Tính minh bạch; cạnh tranh bình đẳng; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp; gia nhập thị trường. Còn lại 6 chỉ số thành phần thấp hơn so với điểm trung vị cả nước và giảm điểm so với năm 2021, gồm: Tiếp cận đất đai; chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước; đào tạo lao động; tính năng động của chính quyền tỉnh; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự; chi phí không chính thức.
Trung tâm giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau
Để cải thiện Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2023 và những năm tiếp theo, tỉnh đã xây dựng kế hoạch, giải pháp tập trung cải thiện mạnh 6 chỉ số thành phần có điểm số thấp và duy trì, phát huy 4 chỉ số thành phần có điểm số bằng, cao hơn điểm số trung vị cả nước.
Đầu tháng 6/2023 vừa qua, tại hội nghị Bàn giải pháp nâng cao chỉ PCI tỉnh Cà Mau năm 2023 và những năm tiếp theo, các sở, ngành và các chuyên gia của VCCI tập trung phân tích làm rõ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại khiến các chỉ số thành phần PCI của tỉnh bị sụt giảm thứ hạng. Trên cơ sở đó, đề ra một số giải pháp đổi mới nâng cao các chỉ số, tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.
Theo ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban pháp chế VCCI, Giám đốc Dự án PCI nhận định: Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường đã tác động trực tiếp đến các doanh nghiệp trong nước. Tỉnh Cà Mau cần có cơ chế tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách chủ động, như kinh nghiệm ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước như: thành lập Tổ hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; cà phê doanh nghiệp; đối thoại với doanh nghiệp... làm cho doanh nghiệp thấy được những nỗ lực của tỉnh trong việc đồng hành tháo gỡ khó khăn kịp thời cho doanh nghiệp.
Đa phần ý kiến lãnh đạo các ngành và các địa phương đều thống nhất: cần tiếp tục đổi mới phương thức truyền tải thông tin các quy định mới của pháp luật, thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất... theo hướng linh hoạt, phù hợp tạo thuận lợi hơn nữa doanh nghiệp, nhà đầu tư; nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa các cấp, đem lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, chủ động hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường nhu cầu kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động; gắn kết chương trình đào tạo cung và cầu lao động giữa người lao động và doanh nghiệp. Đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân và trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp và người dân. Qua đó, nhằm thiết lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, bình đẳng, đồng hành cùng doanh nghiệp.
Tỉnh Cà Mau sẽ chú trọng cải thiện các chỉ số thành phần chiếm trọng số cao trong tính điểm PCI, gồm các chỉ số: Đào tạo lao động, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và tính minh bạch. Phấn đấu cải thiện 77/142 chỉ tiêu chuyển biến tiêu cực để tăng hạng và đạt mục tiêu đề ra trong năm 2023
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện và các đơn vị có liên quan thẳng thắn nhìn nhận và kiểm điểm nghiêm túc những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua khiến Chỉ số PCI của tỉnh giảm quá sâu. Đồng thời, phải rà soát những hạn chế đó thuộc về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân nào để có kiểm điểm đánh giá cán bộ cuối năm.
Tiếp tục đổi mới phương thức làm việc của các cơ quan nhà nước và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế. Theo dõi sát các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao bằng cách đánh giá tiến độ thực hiện hàng tuần, hàng tháng.
“Thời gian tới, hàng tuần sẽ có tổ chức gặp gỡ và đối thoại doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ngoài ra, tăng cường công tác truyền thông các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để từng người dân, doanh nghiệp hiểu và cùng thực hiện”, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nhấn mạnh.
Nâng cao hiệu lực cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp
Ông Hồ Chí Linh - Giám đốc Trung tâm Giải quyết Thủ tục hành chính tỉnh Cà Mau cho biết, trong quá trình triển khai thực hiện Chiến dịch 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” từ 01/3/2023 đến ngày 09/5/2023 đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyế́n, thực hiện số hóa hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC), thanh toán trực tuyến trên địa bàn tỉnh, qua đó tăng cường phối hợp, hỗ trợ cán bộ, công chức tại Bộ phận một cửa các cấp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắt trong việc giúp người dân thực hiện giao dịch dịch vụ công trực tuyến.
Đặc biệt, tỉnh Cà Mau tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác Đề án 06, Tổ hướng dẫn và hỗ trợ dịch vụ hành chính công trong việc tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Các doanh nghiệp viễn thông đã cử nhân viên đến Bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh hỗ trợ người dân chuẩn hóa thông tin thuê bao di động đảm bảo trùng khớp với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư theo Đề án 06, để người dân thực hiện đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Bên cạnh đó, các ngân hàng đã cử nhân nhân viên hỗ trợ người dân tạo tài khoản ngân hàng để thanh toán trực tuyến một cách thuận tiện.
Theo trung tâm giải quyết thủ hành chính tỉnh Cà Mau: sau 69 ngày đêm triển khai thực hiện chiến dịch đã thành công, hoàn thành cả 3 mục tiêu. Theo đó, tỷ lệ hồ sơ TTHC giải quyết trực tuyến: cấp tỉnh đạt 92,79%, vượt chỉ tiêu giao 12,79%; cấp huyện đạt 90,61%, vượt chỉ tiêu 20,61%; cấp xã đạt 86,66%, vượt chỉ tiêu 26,66%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC: cấp tỉnh đạt 92,28%, vượt 12,28% chỉ tiêu giao; cấp huyện đạt 74,73%, vượt 4,73% chỉ tiêu được giao; cấp xã đạt 73,46%, vượt 8,46% chỉ tiêu. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt ấn tượng ở cả ba cấp. Trong đó, cấp tỉnh đạt 86,62%, vượt 46,62% chỉ tiêu giao; cấp huyện đạt 62,27 %, vượt 27,27% chỉ tiêu; cấp xã đạt 90,14%, vượt 60,14% chỉ tiêu.
Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, chiến dịch “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau” tiếp tục được triển khai thực hiện trong năm 2023 với 2 giai đoạn. Cụ thể, Giai đoạn 1, từ sau khi kết thúc chiến dịch đến ngày 02/9/2023; giai đoạn 2, từ ngày 03/9 – 15/12/2023. Chiến dịch nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của tỉnh trong năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời, tăng cường tính chủ động, sáng tạo, mạnh dạn áp dụng những sáng kiến, giải pháp mới để cải cách hành chính trở thành khâu đột phá trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động quản lý của tỉnh.
Tỉnh Cà Mau cũng đã đề ra nhiều giải pháp và phân công nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, huy động lực lượng học sinh, sinh viên tham gia vào việc thực hiện Chiến dịch; Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh về nội dung, ý nghĩa và cách thức thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo quyết liệt bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên lĩnh vực, ngành, địa phương mình phụ trách theo kế hoạch.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, Tổ công tác triển khai Đề án 06, Tổ hướng dẫn và hỗ trợ dịch vụ hành chính công trong việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện sử dụng dịch vụ công trực tuyến…
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn chỉ đạo các sở, ban, ngành tỉnh; Bưu điện tỉnh Cà Mau; Bưu chính Viettel Cà Mau; UBND các huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện Công văn số 1669/BTTT-BC ngày 09/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đẩy mạnh triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền đến tổ chức, cá nhân biết việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tiếp tục rà soát, ưu tiên lựa chọn những thủ tục hành chính chưa đủ điều kiện cung cấp trực tuyến để triển khai tiếp nhận thông qua dịch vụ bưu chính công ích; phối hợp với các doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn tổ chức tập huấn cho nhân viên của doanh nghiệp bưu chính công ích về quy định, quy trình nghiệp vụ của các thủ tục hành chính thuộc danh mục được tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích.
Tiếp tục rà soát, bổ sung các thủ tục hành chính không yêu cầu cá nhân, tổ chức phải có mặt trực tiếp để thực hiện vào danh mục các thủ tục hành chính được tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân, tổ chức trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.
Ông Huỳnh Quốc Việt cho biết, thời gian tới, Cà Mau tiếp tục đặt mục tiêu “lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm”, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, nâng cao nhận thức về vai trò của công tác chuyển đổi số trong vận hành nền hành chính; triển khai thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian, công sức, đơn giản hóa các giấy tờ, thủ tục.