CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cà Mau đẩy mạnh các giải pháp nâng hạng chỉ số PCI

Mặc dù, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cà Mau năm 2019 đã có nhiều chuyển biến tích cực về thứ hạng và điểm số so với cả nước, nhưng kết quả này vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức lớn. Trước thực tế đó, các cấp, các ngành trong tỉnh tiếp tục tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, góp phần nâng cao thứ hạng chỉ số PCI của tỉnh.
Cà Mau cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin dễ dàng.
Theo kết quả công bố của VCCI, Chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2019 đạt 64,10 điểm (tăng 2,37 điểm), xếp thứ 45/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 4 hạng) so với năm 2018, xếp thứ 9/13 (tăng 4 bậc) so với các tỉnh, thành trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong các tỉnh, thành phố thuộc nhóm điều hành khá trên bảng đồ PCI cả nước. Theo phân tích, kết quả PCI năm 2019 của tỉnh có 6/10 chỉ số thành phần thuộc nhóm có điểm số cao hơn điểm số kết quả trung vị cả nước. Trong đó, chỉ số thiết chế pháp lý tăng 32 hạng và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp tăng 11 hạng so với năm 2018. Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cà Mau Dương Vũ Nam, cho biết: “Sở Công Thương phụ trách 10 chỉ tiêu thuộc chỉ số thành phần dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Năm qua, có 5 chỉ tiêu đánh giá tích cực và 05 chỉ tiêu đánh giá tiêu cực. Nguyên nhân, các chỉ tiêu bị đánh giá tiêu cực là do trên địa bàn tỉnh đa phần các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, hộ kinh doanh gia đình nên khả năng tiếp cận, tìm hiểu thông tin qua mạng, các kênh thông tin điện tử của doanh nghiệp còn ít, ảnh hưởng nhiều đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp phát triển việc cung ứng các dịch vụ tìm kiếm thông tin thị trường, tìm kiếm đối tác kinh doanh nên việc phát triển thị trường mới còn hạn chế. Để cải thiện chỉ số PCI, Sở sẽ tiếp tục tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại thị trường trong nước, thúc đẩy đưa hàng hóa của tỉnh vào các kênh phân phối hiện đại. Công khai, minh bạch, nâng cao chất lượng lao động và các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính sau đăng ký doanh nghiệp, mạnh dạn đề xuất cắt giảm các thủ tục không cần thiết”.
Cà Mau đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác kinh doanh.
Theo phân tích đánh giá các chỉ số thành phần PCI của tỉnh năm 2019, bên cạnh những kết quả đạt được tốc độ cải thiện PCI của tỉnh Cà Mau vẫn còn chậm so với các tỉnh thành phố cả nước nói chung và so với các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long nói riêng. Hiện tại, vẫn còn có những chỉ số giảm hạng nhiều so với năm 2018 như các chỉ số: tính minh bạch (giảm 10 hạng), Chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước (giảm 12 hạng). Bên cạnh đó, 4/10 chỉ số thành phần còn còn lại thuộc nhóm có điểm số thấp hơn điếm số trung vị cả nước gồm các chỉ số: tiếp cận đất đai, đào tạo lao động, tính năng động, cạnh tranh bình đẳng. Về chỉ số tiếp cận đất đai, theo nhận định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thủ tục hành chính về đất đai nhìn chung vẫn còn phức tạp. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tuy đã được rút ngắn nhưng vẫn còn dài so với mong muốn của doanh nghiệp, người dân. Những năm gần đây, việc tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư còn gặp nhiều khó khăn. Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Huỳnh Thanh Dũng, thông tin: “Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh sẽ triển khai quyết liệt các giải pháp, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho UBND các huyện, thành phố trong thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư; triển khai thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; thực hiện công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin có liên quan về đất đai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của đơn vị, tại trụ sở làm việc. Phối hợp thực hiện tốt các chính sách ưu đãi về đất đai. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục rà soát, kiến nghị loại bỏ thành phần hồ sơ không cần thiết, cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, xử lý nghiêm công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp”. Trên cơ sở nhìn nhận thẳng thực tế những hạn chế còn tồn tại, các sở, ngành tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính năng động trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tập trung cải thiện mạnh các chỉ số thành phần năm 2019 có điểm số thấp hơn điểm số trung bình cả nước. Phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh Cà Mau tiếp tục thăng hạng trong năm 2020 và những năm tiếp theo.