CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cà Mau phấn đấu vào tốp 10 chất lượng điều hành

Tỉnh Cà Mau đã phê duyệt đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đến năm 2020. Theo đó, giai đoạn đầu 2014 – 2015, tỉnh Cà Mau phấn đấu cải thiện điểm các chỉ số thành phần, nâng dần vị trí năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh nằm trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành khá. Giai đoạn từ năm 2016-2020, tỉnh phấn đấu vào tốp 10 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành dẫn đầu cả nước
Theo đề án này, tỉnh Cà Mau tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận với các thông tin về cơ chế, chính sách của tỉnh; phối hợp giữa các Hiệp hội và Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh xây dựng thương hiệu doanh nghiệp nhằm quảng bá vị trí, hình ảnh và những đóng góp của doanh nghiệp vào nền kinh tế của tỉnh. Cùng với việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, công chức trong việc hỗ trợ, xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ của doanh nhân, tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện các quy định của Nhà nước. Đồng thời, đổi mới hình thức quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo hướng từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” và tăng tính năng tự chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra công vụ, nhằm thường xuyên giám sát “bộ phận một cửa” để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời.
Theo kết quả xếp hạng mới nhất từ Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cà Mau đang giảm mạnh và có dấu hiệu giảm đều qua từng năm. Nếu năm 2011 năng lực cạnh tranh của tỉnh Cà Mau xếp hạng 32/63 tỉnh thành thì năm 2012 đã rơi xuống vị trí thứ 49 và đến năm 2013 tỉnh Cà Mau đã rơi xuống vị trí thứ 56.
Theo đánh giá của các ngành chức năng, sở dĩ chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh thấp là vì hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp nhỏ, thị trường nội tỉnh nên năng lực cạnh tranh hạn chế. Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa nắm bắt được đầy đủ và cũng chưa được hướng dẫn chi tiết về quy trình làm thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất và các thủ tục khác có liên quan đến hoạt động sản xuất.
Theo ôn g Võ Minh Á, Trưởng phòng Hợp tác đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau, do Cà Mau là tỉnh có vị trí cách xa các trung tâm thành phố lớn, cơ sở hạ tầng còn nhiều hạn chế điều này làm ảnh hưởng đến việc vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn hơn. Nhiều năm qua, địa phương chưa có sự đột phá trong chính sách thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài. Ngoài lĩnh vực công nghiệp chế biến thủy sản thì chưa có lĩnh vực nào hấp dẫn nhà đầu tư. Do đó, trong năm 2013, tỉnh Cà Mau chỉ thu hút đầu tư được 13 dự án, với tổng số vốn đầu tư là 1.083 tỷ đồng.
Huỳnh Thế Anh
Theo Báo Tin tức - TTXVN 14/05/2014