CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cải thiện để tăng 10-15 bậc chỉ số "Thiết chế Pháp lý và An ninh trật tự"

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4799/UBND-NC ngày 2-10-2020 về triển khai các giải pháp cải thiện chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự”.
Qua rà soát chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” năm 2019 của thành phố Hà Nội vẫn còn những chỉ số xếp hạng thấp so với các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước. Trong đó, chỉ số “Tin tưởng hệ thống pháp luật sẽ bảo đảm quyền tài sản/thực thi hợp đồng của doanh nghiệp” xếp hạng 51/63 tỉnh, thành phố; chỉ số “Tòa án các cấp của tỉnh xét xử các vụ kiện đúng kinh tế, pháp luật” xếp hạng 56/63 tỉnh, thành phố…
Hà Nội: Cải thiện để tăng 10-15 bậc chỉ số ""Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự""
Hà Nội cải thiện để tăng 10-15 bậc chỉ số ''Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự''
Để cải thiện và nâng bậc xếp hạng chỉ số “Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự” năm 2020 với mục tiêu tăng 10-15 bậc so với năm 2019, UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tạo môi trường an toàn, lành mạnh để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh những ngành, nghề mà pháp luật không cấm; không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; bảo đảm mọi phản ánh, khiếu kiện của doanh nghiệp đều được xử lý kịp thời.
Cùng với đó, các sở, ngành và địa phương đẩy mạnh kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện công khai quy trình giải quyết thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư dễ dàng thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng.
Các sở, ban, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến các lĩnh vực đầu tư, kinh doanh cho cộng đồng doanh nghiệp; tăng cường hơn nữa các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chủ động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành để tham mưu, sửa đổi, hủy bỏ, thay thế cho phù hợp với tình hình thực tiễn; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng liên quan đến các hành vi nhũng nhiễu của cán bộ, công chức…