The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư ở Nghệ An

Trong những năm qua, Nghệ An đã và đang trở thành một địa chỉ tin cậy đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ngay từ đầu năm 2022 đến nay, Nghệ An đã thu hút được 580 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đây là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay, và là lần đầu tiên Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước. Những kết quả ấn tượng trong 6 tháng đầu năm 2022
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 Nghệ An trở thành tỉnh khá trong khu vực phía Bắc, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước. Trong đó, Nghị quyết đã xác định 1 trong 3 khâu đột phá là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh gắn với cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, Nghệ An đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận trong thu hút đầu tư, đó là số lượng và quy mô các dự án đàu tư ngày càng tăng, cơ cấu lĩnh vực đầu tư chuyển biến tích cực theo hướng tăng tỷ trọng vốn đầu tư vào các ngành công nghiêp, xây dựng và thương mại dịch vụ, quan tâm thu hút vào sản xuất nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch. Nhiều tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đầu tư tại Nghệ An
UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Quốc tế Ju Teng và các nhà cung ứng để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án tại KCN Hoàng Mai I (TX. Hoàng Mai) vào sáng ngày 16/5.
UBND tỉnh làm việc với Tập đoàn Quốc tế Ju Teng và các nhà cung ứng để tìm hiểu cơ hội đầu tư, kinh doanh và triển khai thực hiện các dự án tại KCN Hoàng Mai I (TX. Hoàng Mai) vào sáng ngày 16/5.
Với 50 dự án được cấp mới và điều chỉnh 59 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 26.435,4 tỷ đồng; trong đó, tổng số vốn cấp mới là 13.256,7 tỷ đồng, tăng 13,64% về số dự án, tăng 1,68 lần về tổng mức đầu tư. Cũng trong 6 tháng đầu năm, có 1.010 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 4,77%, với tổng số vốn đăng ký là 10.417 tỷ ddoongtf, có 546 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 80 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2021.
Trong 6 tháng đầu năm, nhiều dự án lớn được cấp mới và điều chỉnh trong kỳ như: Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí số 03 của Công ty Cổ phần điện mặt trời Miền Trung MK với tổng mức đầu tư là 3.495,16 tỷ đồng; Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động làm việc trong KCN Nam Cấm tại vị trí số 04 của Công ty Cổ phần thương mại quốc tế BMC với tổng mức đầu tư là 3.385,38 tỷ đồng hay như dự án Nhà máy chế biến lâm sản, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu tại Khu D – KCN Nam Cấm của Công ty TNHH MTV năng lượng An Việt Phát Nghệ An với tổng mức đầu tư là 1.277,32 tỷ đồng. Điều chỉnh tổng mức đầu tư 02 nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và accs sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại KCN WHA của công ty TNHH công nghiệp chính xác Goertek Vina tăng lên 400 triệu USD…
Kết quả công bố Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) năm 2021 đạt 87,59 điểm, xếp vị thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 1 bậc so với năm 2020. Về Chỉ số về sự hài lòng phục vụ hành chính (SIPAS) Nghệ An đạt 86,88 điểm đứng thứ 35/63 tỉnh, thành (năm 2020 đạt 82,34 điểm đứng thứ 48/63 tỉnh thành). Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Nghệ An đạt 43,821, thuộc nhóm tốp các tỉnh, thành phố có chỉ số cao nhất cả nước.
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh 6 tháng đầu năm với tổng số vốn gần 580 triệu USD, đây là mức đầu tư cao nhất từ trước đến nay, và là lần đầu tiên Nghệ An lọt vào tốp 10 địa phương thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất cả nước.
Có được điều này là do tỉnh Nghệ An đã đổi mới xúc tiến, cải thiện môi trường đầu tư cùng những chính sách hỗ trợ hiệu quả, từ đó góp phần thu hút doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào tỉnh Nghệ An.
Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh
Để đạt được các mục tiêu trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư Nghệ An giai đoạn 2021 – 2025 và phát triển doanh nghiệp Nghệ An đến năm 2025, Nghệ An cần thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp: Tập trung xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, như quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025); điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng KKT Ðông Nam đến năm 2040; rà soát, bổ sung quy hoạch các khu công nghiệp trên địa bàn đến năm 2030, nhằm định hướng thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với đó, đổi mới tư duy, quan điểm về xúc tiến và thu hút đầu tư, coi nhà đầu tư là đối tượng phục vụ.
'Nghệ An có điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, Nghệ An có đầy đủ các phương thức kết nối giao thông trong nước và quốc tế, cộng thêm các điều kiện về nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực... để phục vụ các nhà đầu tư khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, tỉnh luôn luôn quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tạo thuận lợi để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư cả trong nước và nước ngoài, nhất là đầu tư cho công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường'. Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An:
"Nghệ An có điều kiện thuận lợi về điều kiện tự nhiên, kinh tế, chính trị, văn hóa để triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và triển khai các dự án đầu tư. Bên cạnh đó, Nghệ An có đầy đủ các phương thức kết nối giao thông trong nước và quốc tế, cộng thêm các điều kiện về nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực... để phục vụ các nhà đầu tư khi triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. Mặt khác, tỉnh luôn luôn quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, thực hiện nhiều giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình triển khai thực hiện dự án, tạo thuận lợi để nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư cả trong nước và nước ngoài, nhất là đầu tư cho công nghệ cao, công nghệ sạch và bảo vệ môi trường". Ông Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An:
UBND tỉnh cũng có cơ chế, chính sách riêng đối với các nhà đầu tư đã vào tỉnh và đang hoạt động hiệu quả. Ðẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào đầu tư tại các khu công nghiệp đã có cơ sở hạ tầng, có mặt bằng thông qua việc xây dựng, điều chỉnh giá thuê đất phù hợp thực tiễn của địa phương, có tính cạnh tranh cao.
Trong đó, phải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Đồng thời, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng hoàn thiện, đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, giao thông, cảng biển, đô thị, cụm công nghiệp và hệ thống logistics.
Chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm xây dựng phần mềm quản lý dự án đầu tư để dự kiến đưa vào vận hành trong tháng 9/2022; xây dựng sổ tay hướng dẫn quy trình thực hiện dự án đầu tư, Quy chế phối hợp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ. Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo phân tích làm rõ các chỉ tiêu thành phần, thông số ảnh hưởng tới chỉ số PCI và đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới.
Chỉ đạo triển khai kịp thời, đồng bộ các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư tại chỗ. Ngoài ra, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan báo cáo phân tích làm rõ các chỉ tiêu thành phần, thông số ảnh hưởng tới chỉ số PCI và đưa ra các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn, cải thiện chỉ số PCI trong thời gian tới.