CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cải thiện môi trường đầu tư, Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới

Thanh Hóa đang tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư và phấn đấu sớm trở thành một cực tăng trưởng mới.
Cải thiện môi trường đầu tư, Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới 1
Khu lọc hóa dầu Nghi Sơn Thanh Hóa
Trong những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Thanh Hóa đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư vào tỉnh.
Từ Nghị quyết đến thực tiễn
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định đẩy mạnh cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tạo sự thông thoáng, minh bạch hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh là một khâu đột phá.
Trong nhiệm kỳ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết với sự quan tâm giúp đỡ của TƯ, sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành trong tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh Thanh Hóa được cải thiện rõ rệt, thu hút đầu tư đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, nổi bật là các chỉ số phản ánh môi trường đầu tư kinh doanh có sự chuyển biến tiến bộ: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2019 xếp thứ 24 cả nước tăng 7 bậc so với năm 2016; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh từ nhóm điểm trung bình và xếp thứ 27 năm 2016 tăng lên nhóm điểm cao và xếp thứ 11 cả nước ngày càng có nhiều nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước quan tâm tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư vào tỉnh.
Cải thiện môi trường đầu tư, Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới 2
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn Thanh Hóa phát huy tiềm năng, lợi thế để trở thành cực tăng trưởng mới
Từ năm 2016 đến nay toàn tỉnh đã thu hút được 1.072 dự án đầu tư trực tiếp gấp gần 2 lần so với giai đoạn 2011-2015 với tổng vốn đăng ký là 11.4500 tỷ đồng và 3,6 tỷ USD.
Thanh Hóa luôn đứng trong nhóm đầu cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Toàn tỉnh hiện có 132 dự án FDI đang hoạt động với tổng vốn đăng ký là 14,1 tỷ USD. Bên cạnh đó huy động vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2020 ước đạt 610.000 tỷ đồng gấp 1,8 lần so giai đoạn trước và nằm trong nhóm 5 tỉnh thành phố huy động vốn đầu tư cao nhất cả nước.
Giai đoạn 2016-2020 có 14.200 doanh nghiệp được thành lập mới với số vốn đăng ký là 99.000 tỷ đồng gấp 2,7 lần về số doanh nghiệp và gấp 4,4 lần về vốn đăng ký so với giai đoạn 2011-2015 và đứng thứ 7 cả nước về thành lập mới doanh nghiệp.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX vừa diễn ra, ông Lê Minh Nghĩa - Đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa cho biết, với những kết quả đạt được trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã tạo ra bước đột phá trong tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GDP hằng năm giai đoạn 2016-2020 ước đạt 12,1%. Quy mô nền kinh tế năm 2020 gấp 1,8 lần so với năm 2015, thu ngân sách nhà nước ước đạt 28.900 tỷ đồng gấp 2,3 lần so với đầu nhiệm kỳ và đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế và tốc độ tăng thu ngân sách cao nhất cả nước.
Cải thiện môi trường đầu tư, Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới 3
Ông Lê Minh Nghĩa cho rằng cần có nhiều giải pháp tích cực, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các nhà đầu tư vào tỉnh
Cũng theo ông Nghĩa, có kết quả nêu trên là nhờ công tác cải cách thủ tục hành chính được đẩy mạnh. Các cấp, ngành và địa phương đã tập trung rà soát cắt giảm thời gian xử lý các thủ tục hành chính so với quy định như: Thời gian giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh đã giảm 30% thời gian xử lý còn 24 ngày làm việc; cấp giấy phép xây dựng giảm 50 % thời gian xử lý và còn 15 ngày làm việc; đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu giảm 30% thời gian xử lý’… đồng thời chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý nhà nước.
Xây dựng Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện
Ông Lê Minh Nghĩa cho biết: Để đạt được mục tiêu Nghị Quyết số 58 của Bộ Chính trị đã đặt ra thì việc tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển là yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa hết sức quan trọng.
Cải thiện môi trường đầu tư, Thanh Hóa sớm trở thành cực tăng trưởng mới 4
Những năm qua, Thanh Hóa được đánh giá là một trong những tỉnh đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài
Về giải pháp trong thời gian tới, ông Nghĩa cho rằng các ngành chức năng cần tập trung hoàn chỉnh và trình phê duyệt quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2020-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với quy hoạch tổng thể Quốc gia. Khẩn trương triển khai lập và phê duyệt quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch xây dựng chi tiết trong Khu kinh tế Nghi Sơn, các đô thị TP Thanh Hóa, Sầm Sơn, Lam Sơn - Sao Vàng. Quy hoạch dọc các hành lang kinh tế các tuyến giao thông lớn nhất là khu vực ven biển để làm cơ sở quản lý và thu hút đầu tư.
Bên cạnh đó, nâng nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh, chỉ số cải cách hành chính, rà soát đơn giản hóa quy trình thủ tục mẫu hóa các thành phần hồ sơ rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh. Đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động đối ngoại xúc tiến đầu tư hợp tác Quốc tế. Chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm trọng điểm, đón đầu làn sóng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI sau đại dịch Covid-19.
Ngoài ra, Thanh Hóa tiếp tục rà soát, sửa đổi bổ sung vào ban hành mới một số cơ chế chính sách của tỉnh như: ưu đãi đầu tư về đất đai giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh xã hội hóa; khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức đối tác công tư PPP. Đặc biệt, các lĩnh vực đòi hỏi nguồn vốn lớn như hạ tầng giao thông, đô thị du lịch, hạ tầng các khu kinh tế, khu công nghiệp. Đồng thời sớm trình TƯ ban hành cơ chế chính sách đặc thù cho tỉnh về đầu tư tài chính và phân cấp quản lý theo tinh thần Nghị Quyết số 58 của Bộ Chính trị.
Cũng trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã nhấn mạnh: Bước vào giai đoạn mới, đất nước ta đang đứng trước nhiều thời cơ, thuận lợi, nhưng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Là tỉnh có vị trí chiến lược cả về Kinh tế và Quốc phòng - An ninh, với nguồn tài nguyên phong phú, đất đai rộng lớn, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt là đã có bước chuyển mình mạnh mẽ trong thời gian qua; Thanh Hóa cần khai thác và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp, sớm trở thành cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.