The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Cần Thơ công bố DDCI

Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh (DDCI) TP Cần Thơ năm 2023 ghi nhận đơn vị Cục Hải quan thành phố đạt điểm lớn nhất; nhỏ nhất là Ban quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp.