The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Cần Thơ: Xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ

Chiều 27/9, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025 đồng thời công bố đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương TP Cần Thơ (DDCI) năm 2022.
Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường yêu cầu các sở ngành, địa phương trong thời gian tới cần bám sát chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ban, ngành và của Thành ủy, UBND thành phố để hành động quyết liệt, hiệu quả hơn trong công tác chỉ đạo điều hành. Các cấp, ngành nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên đôn đốc, đánh giá, kiểm tra, giám sát; thực hiện nghiêm các quy định về thời gian xử lý công việc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý; xem văn hóa công sở là nhiệm vụ thường xuyên phải thực hiện hàng ngày.
Các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động để cán bộ, công chức, viên chức tích cực tham gia phong trào thi đua và thực hiện Đề án công vụ. Đồng thời, các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm cán bộ công chức, viên chức có biểu hiện nhũng nhiễu, vi phạm đạo đức công vụ, đơn vị để xảy ra vi phạm trong thực thi công vụ. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường, góp phần xây dựng môi trường văn hóa công sở, thành phố thật sự lành mạnh…
Đối với kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương TP Cần Thơ năm 2022, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các sở ngành, địa phương tiếp tục phát huy những chỉ số thành phần được doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đánh giá cao và quyết liệt thực hiện có hiệu quả những tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong đề án "Đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương tại TP Cần Thơ" vừa công bố. Các đơn vị tiếp tục rà soát, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải thiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành thành phố và các quận, huyện trong năm 2022 đã ban hành.
Các sở, ban, ngành thành phố và UBND các quận, huyện được đánh giá, xếp hạng năm 2021 (gồm 15 sở, ngành và 9 quận, huyện) khẩn trương xây dựng kế hoạch cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành, các quận, huyện trong năm 2023 và các năm tiếp theo, góp phần nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, chuyển đổi số. Ngoài ra, các đơn vị, địa phương kịp thời phát hiện nhân tố mới, mô hình mới, điển hình tiên tiến để tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến và biểu dương, khen thưởng tạo sự lan tỏa trong xã hội; tập trung thi đua thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PARINDEX), Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) của thành phố trong thời gian tới…
Qua 3 năm triển khai, phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2022 đã có sức lan tỏa và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều cơ quan, đơn vị triển khai hoạt động sáng tạo, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức tham gia như đẩy mạnh cải cách hành chính với chủ đề "Nụ cười công sở - tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ; hội thi "Sáng kiến cải cách hành chính trong cán bộ, công chức, viên chức trẻ TP Cần Thơ"…
Việc nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, chuẩn mực, chuyên nghiệp, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, minh bạch là tiền đề để nâng cao năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho thành phố.
Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai phong trào vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Cụ thể, một số cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng, chưa chặt chẽ và đồng bộ, còn hình thức, chưa cụ thể hóa mục tiêu, nội dung thực hiện phong trào thi đua nên việc phát hiện, biểu dương khen thưởng cũng như tuyên truyền, nhân rộng nhân tố mới, mô hình mới, điển hình tiên tiến còn rất ít. Một bộ phận cán bộ công chức, viên chức chưa thực hiện đúng, đầy đủ các quy định văn hóa công vụ; còn biểu hiện chưa chuẩn mực trong thực thi công vụ, còn trường hợp nhũng nhiễu gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp...
Năm 2022 là năm đầu tiên TP Cần Thơ tiến hành khảo sát và đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban ngành và địa phương. Kết quả cho thấy, điểm trung bình DDCI của Cần Thơ tương đối thấp, ở mức độ trung bình 51,7 điểm với các sở/ngành và 55 điểm với các quận/huyện. Khoảng cách điểm giữa nhóm xếp hạng thấp nhất và cao nhất là tương đối rộng cho thấy sự không đồng đều trong cải cách hành chính và cải thiện môi trường kinh doanh giữa các đơn vị.
Các sở, ngành có điểm số cao nhất trong năm 2021 là Sở Công Thương 63,93 điểm, Bảo hiểm Xã hội thành phố 61,57 điểm và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố với 60,01 điểm. Thấp nhất là Sở Xây dựng có 41,74 điểm, Ban Quản lý Khu Công nghiệp và Chế xuất 44,21 điểm.
Các địa phương có số điểm thành phần cao nhất là huyện Thới Lai 71,96 điểm, quận Ô Môn 63,39 điểm và thấp nhất là quận Bình Thủy 32,27 điểm.
Các đại biểu tham gia hội nghị đề xuất, các sở, ngành, địa phương thành phố cần nâng cao tính năng động, tiên phong, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu gắn với công tác cải cách hành chính, giảm thiểu tình trạng nhũng nhiễu hoặc thiếu chuyên nghiệp trong cung cấp dịch vụ công; thực hiện giảm thiểu chi phí không chính thức; tăng cường đối thoại và tương tác với doanh nghiệp…
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trao tặng Bằng khen cho 23 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2022.
Theo VTV