CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Cao Bằng nỗ lực nâng cao PCI

Bằng việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, Cao Bằng đang quyết tâm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh nhằm thu hút đầu tư, khẳng định niềm tin với nhà đầu tư và doanh nghiệp.
 Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch số 1332/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.

Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp theo kế hoạch số 1332/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh.

Theo kết quả đánh giá về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, tỉnh Cao Bằng đứng thứ 54/63 tỉnh, thành trên cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2018 và vươn từ nhóm tương đối thấp lên nhóm trung bình trên bảng xếp hạng PCI 63 tỉnh, thành trên cả nước.
Chuyên nghiệp hóa bộ máy
Đáng chú ý, trong 10 chỉ số thành phần, có 4 nhóm chỉ số đạt và vượt mục tiêu là tính minh bạch; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Ông Hoàng Xuân Ánh, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, kết quả này đã phản ánh được phần nào sự cố gắng không ngừng của lãnh đạo tỉnh và sự vào cuộc của các cấp các ngành trên toàn tỉnh nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019. Đồng thời, đây là những ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng doanh nghiệp với nỗ lực, quyết tâm hành động thực chất của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp các ngành trên toàn tỉnh, tạo động lực khích lệ, thúc đẩy toàn tỉnh tiếp tục cố gắng trong năm 2020 và các năm tiếp theo.
“Tuy nhiên, PCI là một cuộc thi đua liên tục, đòi hỏi sự nỗ lực không ngừng và bền bỉ của mỗi địa phương, vì vậy trên cơ sở báo cáo PCI năm 2019, cần phải có sự phân tích, đánh giá nhìn nhận một cách cụ thể, chi tiết từng chỉ số thành phần để so sánh với cùng kỳ, cũng như so sánh với các tỉnh, thành phố khác trên cả nước, từ đó nhìn lại chính mình và đề ra những mục tiêu cụ thể để tiếp tục cải thiện trong những năm tiếp theo” - ông Hoàng Xuân Ánh nói.
Để đạt được kết quả này, điểm mạnh của Cao Bằng là đội ngũ lãnh đạo từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở đã nỗ lực phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành, chuyển tư duy từ “quản lý doanh nghiệp” sang “đồng hành cùng doanh nghiệp”; thực hiện phương châm của bộ máy hành chính phải coi “thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh”. Với sự ra đời của Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, triển khai chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, cấp huyện (DDCI), ứng dụng “kết nối chính quyền, người dân và doanh nghiệp” trên điện thoại thông minh cùng nhiều giải pháp hiệu quả khác, Cao Bằng quyết tâm xây dựng phong cách phục vụ của bộ máy chính quyền các cấp đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp và người dân theo hướng trách nhiệm, thân thiện và chuyên nghiệp.
 Ông Hoàng Xuân Ánh trao quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Nga Hải.

Ông Hoàng Xuân Ánh trao quyết định chủ trương đầu tư cho Công ty TNHH Nga Hải.

Phấn đấu tiếp tục tăng PCI
Năm 2020, tỉnh đặt ra mục tiêu tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các cấp, ngành, không ngừng đổi mới, sáng tạo nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tinh thần, thái độ phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư; thực hiện chủ trương xuyên suốt “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”, vì sự phát triển của doanh nghiệp và kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu chỉ số PCI năm 2020 xếp hạng tăng so với năm 2019 và thuộc nhóm trung bình khá toàn quốc; không có chỉ số giảm điểm và có ít nhất 6/10 chỉ số tăng điểm so với năm 2019; không có sở, ngành, địa phương nào rơi vào nhóm có điểm số dưới trung bình tại kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ngành, địa phương (DDCI). Tập trung cải thiện điểm số của các chỉ số có trong số cao và ảnh hưởng trực tiếp đến tổng điểm số PCI như: dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; tính minh bạch; cạnh tranh bình đẳng… Để đạt được kết quả này, ông Hoàng Xuân Ánh cho biết, Cao Bằng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các giải pháp theo kế hoạch số 1332 ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh về triển khai Đề án nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cao Bằng năm 2020. Qua đó, tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, thân thiện. Đặc biệt, tỉnh sẽ có giải pháp hỗ trợ tích cực để thành lập nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động; giảm tối đa chi phí đầu vào, chi phí cơ hội, chi phí không chính thức cho doanh nghiệp; tạo động lực, sự đột phá và thu hút tối đa nguồn lực đầu tư xã hội vào tỉnh.
Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với việc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, đơn vị. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị kịp thời tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh công bố TTHC thuộc lĩnh vực ngành quản lý.