CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cà Mau dần được nâng cao

Trong những năm gần đây, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Cà Mau không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, vẫn còn thuộc nhóm trung bình so với các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự đồng hành của doanh nghiệp, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Cà Mau từng bước được cải thiện và nâng cao hơn so với những năm trước đây.
Cà Mau đang ưu tiên tập trung cải thiện ngay nhóm chỉ số thành phần về tiếp cận đất đai.
Nếu như năm 2016, tỉnh Cà Mau đạt 56,36 điểm (tăng 1,96 điểm so với năm 2015) và xếp thứ 54/63 tỉnh, thành trong cả nước (tăng 5 hạng so với năm 2015), thì năm 2017 đạt 59,83 điểm (tăng 3,47 điểm so với năm 2016) xếp thứ 51/63 tỉnh, thành trong cả nước, nhưng vẫn nằm trong các tỉnh, thành phố thuộc nhóm trung bình và xếp thứ 13/13 tỉnh, thành khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2018, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu cải thiện đạt từ trên 50% các chỉ số thành phần có điểm số cao hơn điểm số trung bình cả nước. Theo đó, ưu tiên tập trung cải thiện ngay nhóm 06 chỉ số thành phần gồm: Tính minh bạch; thiết chế pháp lý; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động; tính năng động; tiếp cận đất đai. Ngoài ra, tiếp tục cải thiện và duy trì 04 chỉ số thành phần có điểm số tăng và cao hơn điểm số trung vị cả nước gồm: Chi phí gia nhập thị trường; chi phí thời gian thực hiện các quy định của nhà nước; chi phí không chính thức; cạnh tranh bình đẳng. Phấn đấu tăng hạng và đưa PCI của tỉnh Cà Mau được xếp vào nhóm từ trung bình trở lên so với các tỉnh, thành phố của cả nước năm 2018. Mặc dù đến nay vẫn chưa có kết quả công bố xếp hạng chỉ số PCI năm 2018, nhưng tỉnh Cà Mau vẫn đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để cải thiện và nâng cao chỉ số PCI trong năm 2019. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt cho biết: Sau khi có kết quả đánh giá, công bố xếp hạng chỉ số PCI năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch năm 2019, quyết liệt tập trung nâng cao chỉ số PCI, thu hút các nhà đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Đặc biệt, sẽ chủ trương mời gọi những nhà đầu tư có năng lực để đầu tư các dự án lớn trên địa bàn. Bên cạnh đó, tăng cường hỗ trợ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. Hiện nay, nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của tỉnh, vì vậy sẽ tạo điều kiện tối đa cho các doanh nghiệp này tham gia các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Thời gian tới tỉnh Cà Mau cần tập trung cải thiện môi trường đầu tư trong kinh doanh, đây là điểm hạn chế cần đưa ra biện pháp khắc phục, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp gia nhập thị trường, nâng cao trình độ quản trị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chỉ số PCI.
Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng đã nhấn mạnh phải cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Đây là vấn đề gắn liền với chỉ số PCI, vì vậy từng ngành, từng lĩnh vực rà soát lại kế hoạch cụ thể, những chỉ số thành phần đã được giao, chỉ số nào đã thực hiện tốt, chỉ số nào chưa tốt, cụ thể hóa cách làm, giải pháp thực hiện trong thời gian tới, chấn chỉnh ngay những hạn chế, yếu kém. Từng sở, ngành, địa phương rà soát lại trách nhiệm của mình, UBND tỉnh sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát, đặc biệt là về trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện cải cách hành chính cũng như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của từng ngành, từng lĩnh vực. Theo kế hoạch số 122, ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2018, chỉ căn cứ vào kết quả đánh giá năm 2017. Do đó, khi có kết quả đánh giá, xếp loại chỉ số PCI năm 2018, UBND tỉnh sẽ xem xét lại chỉ số thành phần còn yếu để tiếp tục điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho năm 2019. Với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, sự vào cuộc của các ngành chức năng và sự đồng hành của doanh nghiệp, hy vọng trong năm 2019, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Cà Mau sẽ được cải thiện và nâng cao hơn nữa so với những năm trước đây.