CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Nam Định

Giai đoạn 2016 – 2020, tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã thành lập Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh. Từng bước cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian, công khai các thủ tục gia nhập thị trường của doanh nghiệp.

Thực hiện chương trình liên thông một cửa ở một số lĩnh vực, thiết lập đường dây nóng trong giải quyết các thủ tục hành chính là điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, góp phần phát triển kinh tế xã hội, tạo việc làm, cải thiện đời sống người lao động. Thực hiện một số chương trình trợ giúp doanh nghiệp như hỗ trợ, đào tạo, xúc tiến thương mại, đổi mới công nghệ, thông tin, tư vấn…

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI trong giai đoạn 2011 – 2015 đã có những bước cải thiện đáng kể, nhất là năm 2015 tăng 16 bậc so với năm 2014, đứng thứ 17/63 tỉnh thành phố cả nước./.

Nam Định Tv