The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Cục Hải quan dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI Đồng Tháp

Cục Hải quan Đồng Tháp đứng đầu bảng xếp hạng DDCI tỉnh Đồng Tháp năm 2019, đứng cuối là Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Ngày 19/3/2021, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Hội nghị trực tuyến công bố kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh Đồng Tháp năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) năm 2020, Chỉ số hài lòng các sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện (SIPAS), triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2021.
Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Theo công bố, về DDCI khối sở, ban ngành năm 2019, Cục Hải quan Đồng Tháp đứng đầu bảng xếp hạng, thuộc nhóm “rất tốt”, kế đến lần lượt là các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Công an tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc nhóm “tốt”; Sở Khoa học và Công nghệ, Cục thuế, Sở Xây dựng thuộc nhóm “khá tốt”; nhóm “khá” gồm: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Công thương, Ban quản lý các khu kinh tế, Sở Giao thông vận tải và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Đối với khối chính quyền địa phương, dẫn đầu bảng xếp hạng DDCI là huyện Châu Thành, đứng cuối bảng là huyện Tháp Mười.
Về kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2020 các sở, cơ quan ngang sở, Sở Y tế xếp thứ nhất; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xếp cuối.
Đối với UBND các huyện, thành phố, huyện Châu Thành và huyện Hồng Ngự cùng giữ vị trí quán quân, xếp cuối nhóm này là huyện Thanh Bình.
Đây là năm thứ 2 tỉnh Đồng Tháp thực hiện đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương.