The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đắk Lắk rút ngắn thời gian làm thủ tục thành lập doanh nghiệp

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk sẽ rút ngắn thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và thu hút đầu tư vào địa bàn trong thời gian tới