CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Đắk Nông: Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh – Chính sách tốt phải đi đôi với hành động

Phát biểu tại Hội thảo Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) do UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Đà Nẵng tổ chức, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, để cải thiện chỉ số năng lực cạnh Đắk Nông cần quyết liệt “thực thi đồng nhất giữa chính sách với hành động cụ thể”
Đắk Nông hiện xếp thứ 62/63 tỉnh, thành trong cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và đang nỗ lực phấn đấu tăng 3 bậc trong năm 2020. Trong tổng số 128 chỉ tiêu của 10 chỉ số thành phần, có 69 chỉ tiêu tỉnh Đắk Nông đạt yêu cầu; 53 chỉ tiêu chưa đạt yêu cầu. Trong đó, chỉ số tính năng động Đắk Nông xếp thứ 60/63; Đào tạo lao động xếp thứ 62/63; tính minh bạch 49/63; Gia nhập thị trường 53/63…
Các chỉ số thành phần không đạt của Đắk Nông được các chuyên gia phân tích cụ thể tại hội thảo
Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh, Đắk Nông cần tiếp tục giảm thiểu gánh nặng thanh, kiểm tra doanh nghiệp, theo hướng áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro, cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, giảm thiểu cơ hội phát sinh chi phí không chính thức; rà soát tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính liên ngành, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến dự án đầu tư có sử dụng đất, liên quan tới xây dựng, môi trường; nâng cao hiệu quả trung tâm hành chính công các cấp, chính quyền cần tăng cường công khai minh bạch, đặc biệt là đăng tải đầy đủ thông tin về quy hoạch, kế hoạch phát triển KT – XH của địa phương…
Theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), mặc dù Đắk Nông đã có những chính sách tốt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nhưng cái thiếu là chính quyền các cấp, các sở ngành cần quyết liệt trong thực thi chính sách gắn với hành động cụ thể để tạo niềm tin cho doanh nghiệp.
Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
Cũng theo ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp tại Đắk Nông chủ yếu là doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, việc tìm hiểu về các thủ tục hành chính còn nhiều hạn chế. Chính vì vậy, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam khuyến nghị Đắk Nông cần xây dựng và triển khai hiệu quả, thực chất các chương trình hỗ trợ cho nhóm doanh nghiệp trên, chủ động nghiên cứu và cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về thị trường, vốn, đào tạo lao động.
Doanh nghiệp tham gia ý kiến tại hội thảo
Để phấn đấu đưa chỉ số PCI của tỉnh Đắk Nông tăng 3 bậc trở lên trong năm 2020, ông Trần Xuân Hải, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại buổi hội thảo, quan tâm nghiên cứu kỹ nội dung tất cả các chỉ số đạt thấp để có giải pháp chỉ đạo điều hành phù hợp. Đặc biệt, người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương cần chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp, bố trí bộ phận chuyên môn am hiểu, quyết tâm trong việc cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh thật sự thông thoáng, minh bạch, tạo niềm tin cho doanh nghiệp nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân.
Ông Trần Xuân Hải, UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lằng nghe ý kiến của các doanh nghiệp
Kết quả PCI năm 2019 cho thấy, những điểm mạnh, điểm yếu của từng chỉ số thành phần. Đặc biệt là các chỉ số thành phần giảm điểm hoặc có điểm số thấp như: Đào tạo lao động, tính minh bạch và tiếp cận thông tin, gia nhập thị trường... Ông Phạm Đình Tuấn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, sắp tới Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát các sở, ngành, địa phương trong việc thực thi các chính sách cải thiện môi trường đầu tư. Qua đó, đánh giá việc triển khai thực hiện và có các giải pháp để nâng điểm các chỉ số thành phần.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận và tạo điều kiện của người dân, tỉnh Đắk Nông quyết tâm cải thiện điểm số và thứ hạng PCI, đưa chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở nhóm trung bình khá của cả nước, phấn đấu tăng 3 bậc so với năm 2019.
Cộng đồng doanh nghiệp đang rất kỳ vọng về sự thay đổi của môi trường đầu tư tại Đắk Nông trong thời gian tới.