The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỀ XUẤT TIẾT MỤC NGHỆ THUẬT CHO SỰ KIỆN LỄ CÔNG BỐ VÀ BÁO GIÁ CẠNH TRANH

ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP ĐỀ XUẤT TIẾT MỤC NGHỆ THUẬT
CHO SỰ KIỆN LỄ CÔNG BỐ
VÀ BÁO GIÁ CẠNH TRANH
Kính gửi: Các công ty Tổ chức sự kiện
Giới thiệu
 • Tên Dự án: Dự án Sáng kiến Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI).
 • Mục tiêu của Dự án: Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân, gắn liền với bảo vệ môi trường
 • Hoạt động cụ thể: Lễ Công bố PCI và PGI 2023
 1. Mục tiêu Sự kiện:
Công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI). Công bố kết quả xếp hạng đánh giá chỉ số PCI và PGI các tỉnh/ thành phố năm 2023 của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
 1. Nội dung Sự kiện:
 • Lễ Công bố gồm các điểm chính như sau :
  • Chương trình nghệ thuật mở màn chào mừng
  • Bài phát biểu của Chủ tịch VCCI và Đại sứ Mỹ
  • Bài trình bày của các thành viên nhóm nghiên cứu
  • Lễ tôn vinh các tỉnh đạt thành tích tốt trong điều hành kinh tế PCI và tôn vinh các tỉnh đứng đầu Chỉ số Xanh cấp tỉnh
  • Phát biểu đại diện của các tỉnh, các nhà đầu tư về PCI và PGI
 1. Các hạng mục đề nghị báo giá
Đề nghị các công ty báo giá các tiết mục nghệ thuật phục vụ sự kiện Lễ Công bố PCI và PGI năm 2023
 • Địa điểm diễn ra sự kiện: Nhà Hát lớn Hà Nội, số 1 Tràng Tiền
 • Số tiết mục Nghệ thuật chào mừng: Có từ 2-3 tiết mục, trọn gói biên đạo, trang phục biểu diễn, các nghệ sĩ biểu diễn
 1. Cách thức liên hệ
Ý tưởng chương trình kèm báo giá đề nghị gửi về cho chị Nguyễn Lê Hà, Cán bộ Dự án Sáng kiến Chỉ số Xanh cấp tỉnh qua 2 hình thức:
 • Trực tiếp tại văn phòng Ban quản lý Dự án PCI, tầng 6, Ban Pháp chế, VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội
 • Gián tiếp qua email hanl@vcci.com.vn hoặc lehanguyen246@gmail.com
 • Thời gian nộp hồ sơ từ 18/4 – 24/4/2024
 • Công ty được lựa chọn theo hình thức đánh giá năng lực tổ chức và báo giá cạnh tranh
TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN PHÁP CHẾ
Đậu Anh Tuấn
Giám đốc Dự án PGI