CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Điện Biên tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo các cấp, các ngành quyết liệt thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong việc cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch. Đặc biệt là thu hút được các nhà đầu tư đến để khảo sát, lựa chọn đầu tư trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững.
Năm 2020 trong bối cảnh bị tác động nặng nề do đại dịch Covid-19, trên cơ sở sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã quyết liệt, đồng bộ thực hiện có hiệu quả chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Chính phủ về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
Qua đánh giá của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, chỉ số PCI của tỉnh đạt 64,11 điểm, xếp hạng 44/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2018.
Đối với công tác cải cách hành chính, tỉnh ta tiếp tục quan tâm thực hiện xây dựng chính quyền điện tử, phát huy hiệu quả cổng dịch vụ trực tuyến công, đẩy nhanh thực hiện dịch vụ trực tuyến công ở mức độ 3, 4; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức của cán bộ trong thực thi công vụ.
1
Chỉ số PCI của tỉnh Điện Biên năm 2020.

Qua đó, chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm vụ giao dịch đối với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp được nâng lên, tạo sự hài lòng khi đến giao dịch tại các cơ quan công quyền, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu cũng như tiêu thụ trong nội địa.
Một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh thực hiện thường xuyên, định kỳ 1 tháng 1 lần chính là tổ chức gặp mặt, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp.
Thông qua gặp mặt, UBND tỉnh đã kịp thời nắm bắt và chỉ đạo các sở, ngành liên quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp. Hầu hết các ý kiến đều được giải quyết thỏa đáng, không để tồn đọng quá lấu, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh nghiệp.
Theo ông Nguyễn Chí Ba, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Điện Biên: Khó khăn lớn nhất hiện nay đối với các doanh nghiệp chính là mong muốn tỉnh tiếp tục quan tâm, tháo gỡ khó khăn về chính sách và cần sự vào cuộc quyết liệt, kịp thời hơn nữa của các ngành chuyên môn để cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, đóng góp quan trọng vào thành tựu kinh tế - xã hội của tỉnh.
1
Tỉnh thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội đầu tư thông thoáng.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, năm có vai trò quan trọng để tạo đà cho cả giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2020 - 2025.
Đặc biệt là đối với tỉnh miền núi như Điện Biên, ngoài ngân sách nhà nước, việc thu hút, kêu gọi đầu tư và cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh xác định cần phải tập trung đẩy mạnh thực hiện trong thời gian tới.
Trong đó, Dự án cải tạo, nâng cấp cảng hàng không Điện Biên Phủ sẽ tháo gỡ nút thắt về phát triển kinh tế của tỉnh Điện Biên với các tỉnh miền xuôi. Do vậy, UBND đã xác định được những mục tiêu cụ thể để chỉ đạo các cấp, các ngành vào cuộc quyết liệt.
Đồng chí Lê Thành Đô, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết: “Tỉnh sẽ phải rà soát lại các quy chế, quy định có thể gây cản trở đến môi trường thu hút đầu tư toàn tỉnh, gắn với hoàn thiện thể chế. Để làm được điều này, việc trước tiên là phải triển khai thực hiện mạnh mẽ cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Cùng với đó xây dựng đội ngũ cán bộ công chức có trách nhiệm, có đạo đức để chúng ta tạo ra môi trường phát triển kinh tế - xã hội cũng như thu hút đầu tư”.
Với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng tỉnh Điện Biên sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đầu tư vào nhiều lĩnh vực, đóng góp không nhỏ vào thành tựu chung của tỉnh Điện Biên trong năm 2021./.