The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Doanh nghiệp “ám ảnh” với giải phóng mặt bằng

Quá trình điều tra tổng hợp chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), có tới 50% doanh nghiệp (DN) cho biết gặp khó khăn về thủ tục đất đai và giải phóng mặt bằng (GPMB). Theo đó, thủ tục hành chính liên quan đến đất đai là "ma trận" phức tạp và thường xuyên thay đổi dẫn đến quy trình triển khai dự án bị kéo dài, bị đình trệ, ách tắc, gia tăng chi phí về thời gian, tiền bạc và rủi ro đối với doanh nghiệp.