The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Đồng bộ triển khai Bộ chỉ số DDCI Tiền Giang

Bộ chỉ số DDCI tỉnh Tiền Giang năm 2022 đến nay đã hoàn thành nội dung công việc xây dựng và ban hành kế hoạch, bước vào giai đoạn khảo sát thực tế. Dự kiến vào cuối năm sẽ công bố kết quả khảo sát và xếp hạng DDCI tỉnh Tiền Giang năm 2022.

Cùng với chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), thực hiện khảo sát Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) được xem là thước đo đánh giá hiệu quả năng lực điều hành của các đơn vị, cơ quan nhà nước. Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Tiền Giang triển khai thực hiện Bộ chỉ số DDCI với sự kỳ vọng sẽ trở thành hoạt động thường niên giúp nhìn nhận và đánh giá chính xác về năng lực của các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương.

Nghiêm chỉnh triển khai kế hoạch

Ngày 19.5.2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang đã ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND triển khai đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) năm 2022. Theo đó, Bộ chỉ số DDCI của tỉnh Tiền Giang bao gồm 10 chỉ số thành phần áp dụng đối với khối địa phương (UBND cấp huyện) gồm: Chi phí gia nhập thị trường; Khả năng tiếp cận đất đai và địa điểm kinh doanh; Chất lượng dịch vụ công trong cấp phép và hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra; Tính năng động, tiên phong của lãnh đạo huyện; Hiệu quả công tác đối thoại và trách nhiệm giải trình; Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; Hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, chất lượng dịch vụ công và hiệu quả của bộ phận một cửa; Hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh; Chi phí không chính thức; Hiệu quả của công tác an ninh trật tự đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn. Với 7 chỉ số thành phần áp dụng đối với cấp sở, ban ngành gồm: Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch; Chất lượng dịch vụ công; Minh bạch thông tin và đối xử công bằng; Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cán bộ lãnh đạo; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý và hiệu quả thực thi chính sách, văn bản pháp luật; Chi phí không chính thức.

DDCI được hình thành dựa trên kết quả khảo sát các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Số phiếu điều tra là 7.000 phiếu và có 3.000 doanh nghiệp tham gia khảo sát, trong đó sẽ có khoảng 1.000 doanh nghiệp tham gia đánh giá khối địa phương; 1.500 doanh nghiệp tham gia đánh giá khối sở, ban, ngành và 500 doanh nghiệp tham gia đánh giá cả khối địa phương và khối sở, ban, ngành. Phương án tính điểm xếp hạng DDCI Tiền Giang 2022 đảm bảo tương đồng, phù hợp với cách tính điểm của các chỉ số thành phần Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).

Trao quyền “chấm điểm” cho doanh nghiệp

Bộ chỉ số DDCI của Tiền Giang được chú trọng đầu tư để đảm bảo phát triển dựa theo chuẩn của bộ chỉ số PCI. Chính vì vậy, chương trình triển khai đánh giá DDCI năm 2022 phải được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo khoa học, chính xác, khách quan, phản ánh được thực chất chất lượng công tác của các sở, ban ngành, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính (CCHC) 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh nhấn mạnh, công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022. Vì thế, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành và địa phương cần phải quyết tâm khắc phục những hạn chế, khó khăn và nâng cao hiệu quả các chỉ số CCHC. Bên cạnh đó cùng với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, thường xuyên kiểm tra công vụ, để phát hiện và chấn chỉnh kịp thời; củng cố lại và phát huy chuyên đề thi đua về CCHC. Tiếp tục duy trì và củng cố công tác thông tin tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính và nâng chất nội dung thông tin tuyên truyền trên các trang cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành.

Đồng bộ triển khai Bộ chỉ số DDCI Tiền Giang  - ảnh 3

Song song với đó, để đạt được mục tiêu này, các doanh nghiệp tham gia khảo sát cần nghiêm túc nghiên cứu kỹ nội dung các câu hỏi trong phiếu khảo sát và “chấm điểm”; bảo đảm khách quan, trung thực, phản ánh đúng hiện thực về chất lượng quản lý, điều hành của các sở, ban, ngành và UBND huyện, thành phố, thị xã. Bởi vì triển khai bộ chỉ số DDCI được xem là bước đột phá của tỉnh trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền phục vụ người dân, giúp doanh nghiệp đánh giá chính xác hơn quyết tâm cải cách bộ máy hành chính của tỉnh.

Trên cơ sở kết quả triển khai bộ chỉ số DDCI năm 2022 sẽ giúp các sở, ngành, địa phương khắc phục nhanh những vấn đề doanh nghiệp và người dân chưa hài lòng, nâng cao hơn nữa năng lực điều hành chỉ số DDCI và các chỉ số thành phần của PCI năm 2022 cũng như các năm tiếp theo. Thực hiện DDCI cũng thể hiện quyết tâm cao của tỉnh Tiền Giang trong việc minh bạch thông tin, nâng cao tính cạnh tranh, thu hút đầu tư và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình phát triển.

Đồng bộ triển khai Bộ chỉ số DDCI Tiền Giang  - ảnh 4

DDCI là công cụ giúp lãnh đạo địa phương nhận diện chính xác về năng lực quản lý, điều hành của các đơn vị, địa phương, từ đó kịp thời đưa ra giải pháp chấn chỉnh, bổ khuyết những hạn chế, tồn tại.

Theo Báo Thanh niên