The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Dữ liệu PGI – PCI 2023

Quý độc giả vui lòng truy cập đường dẫn dưới đây để tải dữ liệu PCI và PGI năm 2023

https://bit.ly/DulieuPGI-PCI2023