The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bạc Liêu

Sáng 29/8, Sở Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức khóa tập huấn “Giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Bạc Liêu thông qua chỉ số PCI và DDCI”. Hơn 50 lãnh đạo và trưởng, phó phòng, công chức, viên chức các sở, ngành, địa phương trong tỉnh tham gia lớp tập huấn. Trong thời gian 2 ngày (từ 29 - 30/8), các đại biểu được tập huấn nhiều nội dung như: Ý nghĩa và tầm quan trọng của việc cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển kinh tế, doanh nghiệp tỉnh thông qua chỉ số PCI; vai trò của cán bộ sở, ban, ngành, địa phương đối với công tác cải thiện môi trường kinh doanh tại tỉnh Bạc Liêu. Chi tiết về chỉ số PCI, ý nghĩa của từng chỉ số thành phần, những điểm mạnh và điểm yếu của Bạc Liêu.
Quang cảnh tập huấn.
Tại lớp tập huấn, các đại biểu còn được hướng dẫn kỹ năng lập kế hoạch hành động triển khai nhiệm vụ cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đồng thời, chia nhóm để thảo luận và lập kế hoạch hành động theo kế hoạch được giao nhiệm vụ cũng như trình bày kết quả thảo luận. Sau đó, chuyên gia cho ý kiến nhận xét, đánh giá.