CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hà Giang: Chỉ số PCI, "khơi" điểm nghẽn trong điều hành kinh tế

Thông qua Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), tỉnh ta nhận định rõ điểm nghẽn trong điều hành kinh tế. Từ đó, có giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, quyết liệt cải cách hành chính để xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và thành viên Câu lạc bộ Tình người Sơn Lâm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ chuối tiêu xanh Nam Mỹ.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và thành viên Câu lạc bộ Tình người Sơn Lâm hỗ trợ doanh nghiệp tiêu thụ chuối tiêu xanh Nam Mỹ. (Ảnh: TL)
Theo kết quả công bố Chỉ số PCI năm 2019 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): Hà Giang đạt 62,62 điểm, xếp thứ 60/63 tỉnh, thành phố, giữ vị trí xếp hạng ở nhóm Trung bình. Phân tích 10 chỉ số thành phần (CSTP) của PCI bao quát những lĩnh vực chính điều hành kinh tế của tỉnh, có liên quan tới sự phát triển DN cho thấy: 7 CSTP cải thiện vị trí xếp hạng và tăng điểm, như: Đào tạo lao động, chi phí không chính thức (CPKCT), gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai…; 2 CSTP là tính minh bạch và thiết chế pháp lý tuy tăng điểm nhưng giảm về vị trí xếp hạng. Riêng CSTP dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (DN) giảm cả về vị trí xếp hạng và điểm số.
Người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bắc Quang.
Người dân, doanh nghiệp giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Bắc Quang.
Như vậy, Chỉ số PCI năm 2019 của tỉnh có 9/10 CSTP tăng điểm. Điều này chứng minh sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự vào cuộc của đội ngũ cán bộ, công chức trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh của tỉnh; nhất là sự cạnh tranh bình đẳng, gia tăng khả năng tiếp cận đất đai, giảm thiểu chi phí, thời gian cho DN. Đơn cử như CSTP tính năng động của tỉnh xếp thứ 40/63 tỉnh, thành phố. So với năm 2018, tăng 0,72 điểm và 7 bậc. Kết quả này phản ánh sự năng động, sáng tạo của chính quyền tỉnh trong giải quyết vấn đề mới phát sinh khi được DN đánh giá tỷ lệ này tăng 6%. Đồng thời, DN cho rằng thái độ của chính quyền tỉnh với khu vực kinh tế tư nhân là tích cực, tăng 8%. Hơn nữa, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa chính quyền và cộng đồng DN, thông qua Chương trình Cà phê doanh nhân hàng tuần hay hội nghị đối thoại DN định kỳ đã kịp thời nắm bắt thông tin, phản ánh của DN về khó khăn, vướng mắc cũng như trao đổi, kết nối các cơ hội đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, số lượng DN nhận được phản hồi của cơ quan nhà nước sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc đạt 100%...
Tuy giành được kết quả trên, song với điểm số và thứ hạng PCI như hiện nay, tỉnh ta nhận diện rõ điểm nghẽn trong điều hành kinh tế. Trong 10 CSTP của PCI, mặc dù tỉnh ta có 9 CSTP tăng điểm và tăng vị trí xếp hạng nhưng mức tăng không cao; chủ yếu tăng ở các CSTP có trọng số thấp (5%) nên không bù đắp được cho mức giảm tại các CSTP có trọng số lớn (20%). Do đó, dù điểm số PCI tỉnh ta tăng 1,43 điểm nhưng giảm 8 bậc so với năm 2018. Nguyên nhân được xác định là do sự cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh tuy có khởi sắc nhưng còn chậm hơn so với các tỉnh, thành phố khác trong cả nước và 14 tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc (Hà Giang xếp thứ 13/14). Bên cạnh đó, các CSTP có trọng số lớn trong tổng điểm Chỉ số PCI đều có điểm số và mức xếp hạng thấp, gồm: Dịch vụ hỗ trợ DN, Tính minh bạch, Đào tạo lao động, CPKCT dẫn tới tổng điểm và vị trí xếp hạng chung giảm mạnh. Hơn nữa, các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho DN đôi lúc chưa kịp thời, chưa đáp ứng đúng nhu cầu của DN. Việc tiếp cận tài liệu pháp lý phục vụ cho hoạt động của DN còn hạn chế. Và nhất là còn hiện tượng tiêu cực trong quá trình giải quyết thủ tục đầu tư, công tác thanh tra, kiểm tra làm nản lòng DN khi đầu tư tại tỉnh và phải trả CPKCT, kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chính gây bức xúc trong DN. Bên cạnh đó, vai trò của Hiệp hội DN tỉnh trong tư vấn, phản biện các cơ chế, chính sách chưa được phát huy, chưa đáp ứng đầy đủ những vấn đề DN quan tâm…
Từ thực tế trên, tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch cụ thể để cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI năm 2020. Trong đó, yêu cầu các cơ quan chủ trì, đầu mối thực hiện các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số PCI ưu tiên tính trọng tâm, trọng điểm, cụ thể, rõ ràng, phù hợp với thực tế và mang tính khả thi cao. Phấn đấu năm 2020, Chỉ số PCI tỉnh Hà Giang thuộc nhóm khá trong cả nước. Đồng thời, xây dựng môi trường đầu tư và phát triển DN theo tiêu chí: Chi phí gia nhập thị trường, CPKCT thấp nhất; tiếp cận đất đai dễ dàng, sử dụng đất ổn định; môi trường kinh doanh minh bạch, thông tin kinh doanh công khai; thời gian thanh tra, kiểm tra và thực hiện các quy định, thủ tục hành chính nhanh chóng; môi trường cạnh tranh bình đẳng và nhất là chính quyền tỉnh năng động, sáng tạo trong giải quyết vấn đề cho DN…