CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hà Giang: Quyết liệt các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI

Chiều 11.5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng, giải pháp cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.
Theo kết quả công bố PCI năm 2020, tỉnh Hà Giang đạt 61,16 điểm (giảm 1,46 điểm so với 2019), xếp thứ 61/63 tỉnh (giảm 1 bậc so với 2019), giữ vị trí xếp hạng ở nhóm trung bình cùng 31 tỉnh. Trong năm 2020, tỉnh ta có 6/10 chỉ số thành phần giảm điểm, 4 chỉ số thành phần tăng điểm. Mức giảm 1,46 điểm của chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh chủ yếu đến từ sự giảm điểm của một số chỉ số thành phần như: Tính minh bạch; đào tạo lao động; tiếp cận đất đai và cạnh tranh bình đẳng. Điểm cải thiện tích cực là tăng điểm và xếp hạng của chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý và Chi phí không chính thức.
Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá, phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc giảm điểm của các chỉ số thành phần. Một số nguyên nhân được chỉ ra như: Công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch cải thiện chỉ số PCI chưa được thường xuyên, kịp thời; địa phương thiếu quyết liệt trong việc triển khai các chủ trương, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh và còn nhiều tồn tại, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; các doanh nghiệp chưa chú trọng ứng dụng CNTT, đổi mới công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh…
Trên cơ sở những nguyên nhân chủ quan, khách quan được chỉ ra, đại diện các sở, ngành đã thảo luận, đưa ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cải thiện chỉ số PCI trong năm 2021 như: Tập trung thực hiện các giải pháp khắc phục các chỉ số thành phần giảm điểm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các hoạt động cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh một cách kịp thời, rộng rãi đến cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; tăng cường công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, đẩy lùi tình trạng “tham nhũng vặt”, cắt giảm các khoản chi phí không chính thức cho doanh nghiệp…
Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh: Chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến quyết định đầu tư của doanh nghiệp khi tìm hiểu cơ hội đầu tư tại địa phương. Do đó, bằng mọi giải pháp và đồng bộ để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, khẳng định niềm tin với doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương cần công khai, minh bạch các tài liệu pháp lý, thông tin mời thầu và các nội dung có liên quan của từng đơn vị trên cổng thông tin điện tử ngành và hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các sở, ngành chủ động rà soát, phân tích thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao từng chỉ số thành phần và nghiên cứu, xây dựng các giải pháp cụ thể để thực hiện ở ngành mình. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đẩy mạnh ứng dụng KHCN và đổi mới sáng tạo trong các doanh nghiệp, HTX.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo, các sở, ngành, cơ quan, đơn vị cần nâng cao chất lượng thực thi công vụ, đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, “tham nhũng vặt”, cắt giảm các khoản chi phí không chính thức cho doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa các TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường tương tác giữa các cơ quan nhà nước với người dân, doanh nghiệp, tiếp nhận, giải đáp kịp thời những kiến nghị, vướng mắc. Tập trung đổi mới công tác đào tạo lao động và cung cấp dịch vụ hỗ trợ lao động cho doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng năm, chấm dứt tình trạng chồng chéo về đối tượng, nội dung thanh tra gây phiền hà cho doanh nghiệp…

Theo Báo Hà Giang