CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hà Nam: hội nghị phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh 2013, bàn giải pháp nâng cao PCI năm 2014

Theo công bố của phòng Thương mại và Công nghiệp VN và Dự án sáng kiến cạnh tranh VN thì Hà Nam xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, tăng 26 bậc so với năm 2012 điều đó chứng tỏ những giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong thời gian qua đã phát huy được hiệu quả. Tuy nhiên, một số chỉ số cũng đã giảm so với năm 2012 là: chỉ số gia nhập thị trường, giảm từ bậc 18 xuống bậc 44, chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin giảm từ bậc 46 xuống bậc 55. Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho rằng để nâng cao được chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh trong năm 2014, thì việc quan trọng là phải tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Trong đó, các vấn đề về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, thủ tục nộp thuế phải được xử lý nhanh, chính xác, gọn nhẹ và thực hiện nghiêm, tránh gây ra tình trạng nhũng nhiễu cho các doanh nghiệp. Một vấn đề nữa cũng được các đại biểu quan tâm thảo luận đó là công tác thanh kiểm tra tại các DN. Hiện nay, vẫn còn tình trạng thanh tra chồng chéo giữa các đơn vị, dẫn đến tình trạng lãng phí và phiền hà cho các doanh nghiệp, vì vậy trong năm 2014 cần phải xây dựng một kế hoạch thanh tra thống nhất giữa các đơn vị mà chủ trì sẽ là thanh tra tỉnh.
Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI là thước đo đánh giá năng lực lãnh đạo cấp tỉnh, việc nhận thức đầy đủ, đúng đắn về chỉ số năng lực cạnh tranh của các cơ quan, đơn vị sẽ là cơ sở để từng cơ quan xác định rõ trách nhiệm của đơn vị mình trong việc cải thiện điểm số PCI và thực tế là cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh nhằm thu hút hơn nữa các DN vào đầu tư trong tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế. Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị trong thời gian tới tất cả các Sở, Ngành, huyện, thành phố phải thành lâp đường dây nóng để giải quyết những bức xúc, kiến nghị, phản hồi của các doanh nghiệp. Từ nay đến 20/5/2014, các đơn vị trong tỉnh phải xây dựng được kế hoạch hành động góp phần nâng cao những chỉ số PCI đã bị giảm và phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Theo Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam ngày 05/12/2014