CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hà Nội đẩy mạnh cải cách, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Ngày 22-4, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 1-1-2020 của Chính phủ tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Các chỉ tiêu chủ yếu gồm: Phấn đấu các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh tiếp tục đạt và vượt so với các chỉ tiêu đã đạt được trong năm 2019. Phấn đấu duy trì chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã duy trì công khai, minh bạch, cập nhật và hướng dẫn rõ ràng 100% quyết định, chính sách, thủ tục hành chính trên website/trang thông tin điện tử của đơn vị…
Giữ vững tỷ lệ đăng ký kinh doanh qua mạng đạt 100%. Duy trì tỷ lệ doanh nghiệp thực hiện kê khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử đạt trên 98%. Bảo đảm 100% hồ sơ hoàn thuế được kiểm tra theo quy định và giải quyết đúng hạn. Duy trì thời gian đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản còn 14 ngày. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4.
Phấn đấu 100% trường học, bệnh viện, công ty điện, công ty cấp, thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính trên địa bàn đô thị phối hợp với các ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán để thu học phí, viện phí, tiền điện, nước bằng phương thức không dùng tiền mặt…
Thành phố chủ động tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trong bối cảnh ứng phó với dịch Covid-19 và khôi phục đầu tư, sản xuất, kinh doanh sau khi hết dịch. Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh để ứng phó với dịch. Tạo động lực để tăng cường thu hút đầu tư, cả đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài; chuẩn bị tốt các điều kiện để sẵn sàng đón thời cơ mới, làn sóng chuyển hướng đầu tư ra ngoài Trung Quốc, từ các quốc gia tham gia Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA)…
Sở Kế hoạch và Ðầu tư chủ trì tham mưu, triển khai các giải pháp để duy trì và phát huy kết quả chỉ số Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện chỉ số Gia nhập thị trường trong bộ chỉ số PCI…
Cục Thuế Hà Nội triển khai tốt các đề án cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong kê khai – nộp – hoàn thuế điện tử, biên lai – hóa đơn điện tử, lệ phí trước bạ điện tử… Tăng cường tuyên truyền, vận động và hướng dẫn người nộp thuế sử dụng hóa đơn điện tử trong kinh doanh đúng quy trình. Không tổ chức kiểm tra định kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh…