CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hà Nội: Sát sao trong công tác cải cách hành chính

Trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính của thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực. Song, để hoàn thành mục tiêu đề ra, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phải sát sao, quyết liệt hơn nữa trong việc tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ.
Giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tư pháp, hộ tịch, chứng thực cho người dân tại bộ phận “một cửa” UBND quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Đỗ Tâm
Nhiều kết quả nổi bật
Thực hiện chủ đề công tác năm 2022: “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, thành phố xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
Có thể thấy, kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của thành phố thời gian qua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố là 1.895 thủ tục hành chính (trong đó khối sở và cơ quan tương đương sở là 1.522 thủ tục, cấp huyện 263 thủ tục và cấp xã là 110 thủ tục hành chính), đến nay, 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính được giám sát, kiểm soát chặt chẽ nên đã hạn chế tối đa nhũng nhiễu, chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính.
Để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, thành phố đã chủ động ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp và Thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội. Tính đến ngày 30-5-2022, các cơ quan hành chính đã phê duyệt 3.431 quy trình nội bộ, trong đó có 568 quy trình giải quyết công việc cấp sở; 1.666 quy trình giải quyết công việc cấp huyện; 1.055 quy trình giải quyết công việc cấp xã; 142 quy trình liên thông giải quyết công việc nội bộ.
Đáng chú ý, một số cơ quan, đơn vị có sáng kiến, giải pháp và cách làm hay trong công tác cải cách hành chính tiếp tục được phát huy, triển khai hiệu quả. Điển hình như: Sáng kiến ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý các kỳ họp của HĐND; thí điểm thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục hành chính “Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn quận (quận Cầu Giấy); giải quyết thủ tục hành chính “không chờ” trong lĩnh vực tư pháp (quận Hoàn Kiếm); sáng kiến về nhận diện khuôn mặt trong xếp hàng lấy số thứ tự giải quyết thủ tục hành chính (quận Hà Đông)...
Bà Vũ Thị Lê (phường Phúc La, quận Hà Đông) chia sẻ: “Máy nhận diện khuôn mặt đặt tại UBND quận Hà Đông rất hiện đại, không chỉ lấy số xếp hàng mà còn tiếp nhận cả thông tin người dân định làm thủ tục hành chính để sắp xếp đúng thứ tự và ô cửa phù hợp”.
Nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính
Trong 6 tháng đầu năm 2022, thực hiện nhiệm vụ được giao, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của thành phố đã kiểm tra trực tiếp tại UBND các quận: Cầu Giấy, Hoàn Kiếm, Hà Đông, Hoàng Mai và 1-2 phường thuộc các quận nêu trên. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố đã kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại 10 quận, huyện và 20 đơn vị cấp xã trên địa bàn thành phố.
Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị rất quan tâm tới công tác cải cách hành chính.
Tuy nhiên, thực tế triển khai công tác cải cách hành chính ở Hà Nội cho thấy, vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục. Đó là, công tác phối hợp trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính liên thông cùng cấp, theo ngành dọc còn chưa thực sự hiệu quả, ảnh hưởng tới thời gian trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến đất đai, lao động…; còn hồ sơ hành chính giải quyết bị chậm, muộn; một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng chế độ thông tin báo cáo cải cách hành chính và chậm triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thành phố giao.
Theo Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Vũ Thu Hà, từ nay đến cuối năm 2022, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS). Thành phố cũng sẽ tăng cường kiểm tra công vụ, kiểm tra cải cách hành chính gắn với thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu.
Tin tưởng rằng, với cách làm cụ thể, quyết liệt, thành phố Hà Nội sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2022: Chỉ số PAR INDEX trong 10 tỉnh, thành phố đứng đầu cả nước; Chỉ số SIPAS đạt tối thiểu 86%; trên 99% số hồ sơ thủ tục hành chính được trả kết quả đúng hạn, trước hạn; 100% cán bộ, công chức, viên chức được bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về văn hóa giao tiếp, ứng xử, kỹ năng giải quyết công việc…