Tại hội nghị chuyên đề “Doanh nghiệp tỉnh Hải Dương – Chuyển đổi số để bứt phá” vừa qua, ông Phạm Xuân Thăng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, trực tiếp giới thiệu với cộng đồng doanh nghiệp các tiềm năng, thế mạnh và định hướng chiến lược phát triển của tỉnh Hải Dương trong thời gian tới; Quyết tâm cơ cấu lại kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, đẩy nhanh, đẩy mạnh chuyển đổi số của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự cần thiết cũng như hiệu quả của chuyển đổi số trong toàn hệ thống chính trị, trong toàn xã hôi, đặc biệt trong lúc dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên khắp thế giới tác động sâu đến chuỗi cung ứng toàn cầu; chuyển đổi số là một giải pháp hết sức quan trọng giúp tỉnh vượt qua giai đoạn khó khăn này và tiếp tục phát triển vươn lên.

Để tháo gỡ, đồng hành hỗ trợ cho doanh nghiệp ông Thăng khẳng định thời gian tới, “Tỉnh sẽ hỗ trợ 50% chi phí chứng thực chữ ký số cho doanh nghiệp mới thành lập; hỗ trợ phát triển thương mại điện tử, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và của tỉnh. Phấn đấu hoàn thành triển khai 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện lên dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong quý II/2021 để giảm bớt thời gian, phòng ngừa tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính”. Với phương châm “phục vụ nhân dân, đồng hành với doanh nghiệp”, tỉnh sẽ tiếp tục tạo các điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển như cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nhất là cải thiện năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (chỉ số PCI).

Đồng thời, sẵn sàng tiếp nhận những phản ánh của doanh nghiệp để xem xét chỉ đạo tháo gõ khó khăn cũng như chỉ đạo xử lý tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, công chức trong tỉnh liên quan đến doanh nghiệp. Kiên quyết điều chuyển, thay thế, đưa ra khỏi bộ máy những trường hợp không hoàn thành nhiệm vụ, không chấp hành kỷ luật, kỷ cương, không trọng dân, trọng doanh nghiệp.

Đặc biệt, ngay tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã cung cấp số điện thoại di động và địa chỉ hộp thư điện tử để doanh nghiệp có thể phản ánh những khó khăn, vướng mắc để Bí thư xem xét chỉ đạo giải quyết kịp thời.

Cũng tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái tiếp tục khẳng định chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu, "chìa khóa vàng" để các doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, phát triển bền vững. Để đồng hành với doanh nghiệp, Hải Dương đang tích cực triển khai thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ và Đề án "Xây dựng chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030”.

Được biết, thời gian tới một số nhà đầu tư lớn trong nước (các tập đoàn SunGroup, TH, T&T...) đã và đang nghiên cứu đầu tư vào Hải Dương cũng sẽ tạo cơ hội cho doanh nghiệp tỉnh tham gia vào chuỗi cung ứng, tạo việc làm. Các doanh nghiệp lớn trong nước sẽ là “đầu tàu” dẫn dắt các doanh nghiệp trong tỉnh phát triển. Đặc biệt, hạ tầng giao thông trong tỉnh ngày càng đồng bộ, hiện đại, kết nối liên vùng, mở rộng không gian phát triển tạo ra những cơ hội mới về thu hút đầu tư. Thêm nữa là cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 với kinh tế số, chuyển đổi số đang mở ra cơ hội lớn để các doanh nghiệp bứt phá, phát triển.

Một lần nữa nhấn mạnh để chuyển đổi số thành công phụ thuộc rất lớn vào sự quyết tâm của người đứng đầu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái đề nghị lãnh đạo các doanh nghiệp trong tỉnh tích cực hưởng ứng, tham gia vào công cuộc chuyển đổi số, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và là nhân tố quan trọng trong xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số và xã hội số tại Hải Dương. Chúc cộng đồng doanh nghiệp tỉnh vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nắm bắt thời cơ, vận hội để ngày càng phát triển lớn mạnh.

Theo Diễn đàn Doanh nghiệp