CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

English

Hải Dương: Khơi thông điểm nghẽn, cải thiện môi trường đầu tư

Xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) là một trong những khâu đột phá và là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tất cả các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, thời gian qua, Hải Dương đã tích cực triển khai nhiều nhiệm vụ, giải pháp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, giúp doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.
Quyết liệt trong chỉ đạo
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng thẳng thắn thừa nhận, môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Dương đã được cải thiện nhưng còn nhiều mặt chưa tốt như Chỉ số PCI đứng thứ 47/63 tỉnh, thành phố trong cả nước; đứng thứ 9/10 vùng đồng bằng sông Hồng, nhiều chi phí mà doanh nghiệp phải chịu còn khá cao. Bên cạnh đó, điểm nghẽn trong môi trường đầu tư của tỉnh là chi phí về thời gian, chi phí không chính thức, cần được cải thiện và phải đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, tạo điều kiện, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Mặt khác, kết quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh phải được xem là tiêu chí, thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu…
Nhằm quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, ngày 19.8.2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 08-NQ/TU về việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Nghị quyết đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, Hải Dương phấn đấu là 1 trong 20 tỉnh, thành phố có thứ hạng cao nhất về chỉ số PCI trong phạm vi cả nước và là 1 trong 5 tỉnh có thứ hạng cao nhất về chỉ số PCI trong khu vực vùng đồng bằng sông Hồng; số lượng doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2021 - 2025 tăng bình quân 15%/năm; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển/GRDP đạt bình quân 35,4%/năm.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra 9 nhóm giải pháp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện để đạt mục tiêu trên. Đơn cử như Hải Dương sẽ tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp đột phá khai thông điểm nghẽn về môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thực hiện, tạo bước chuyển biến đột phá, đi vào thực chất về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền gắn với tăng cường trách nhiệm giữa các cấp chính quyền trong các lĩnh vực quản lý liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp; xây dựng quy trình, thủ tục triển khai thực hiện dự án bảo đảm tính minh bạch…
Cuối tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh cũng có văn bản đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tham vấn, hỗ trợ tỉnh Hải Dương trong tổ chức, thực hiện môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh theo những quy định mới, đáp ứng được mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, đồng thời thực hiện thành công Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đề ra.
Nỗ lực trong hành động
Theo đánh giá, trong 10 chỉ số thành phần của PCI, chỉ số về tính minh bạch; dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; đào tạo lao động là những chỉ số tác động lớn nhất đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, để nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, các sở, ngành, địa phương đều quan tâm đầu tư cải thiện 3 chỉ số này. Trong đó, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp là một trong những điểm sáng trong năm 2021 của Hải Dương.
Cụ thể như lĩnh vực đăng ký kinh doanh giảm từ 3 ngày xuống tối đa 2 ngày làm việc; lĩnh vực thẩm định dự án, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư giảm từ 15 ngày xuống 7 ngày làm việc; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với doanh nghiệp mới thành lập do chuyển từ hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ từ 30 ngày làm việc xuống còn không quá 10 ngày… Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng được quan tâm, kịp thời tháo gỡ khó khăn về vốn, được hưởng chính sách giảm tiền thuê đất, gia hạn nộp thuế...
Nhằm nâng cao tính minh bạch trong thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thuế, Cục Thuế tỉnh Hải Dương đã công khai 166 bộ thủ tục hành chính cấp cục, 124 bộ thủ tục hành chính cấp chi cục thuế trên trang thông tin điện tử của Cục. Áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế trên các phương diện như khai, nộp, hoàn thuế điện tử, nộp phí trước bạ điện tử... Đến nay, đã có 99,5% số doanh nghiệp kê khai thuế qua internet, 99,3% số doanh nghiệp nộp thuế điện tử.
Không chỉ Cục Thuế, các sở, ngành, địa phương khác đều xác định rõ trách nhiệm trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết. Để nâng cao tính minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường đã đăng tải công khai quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện; quỹ đất đang quản lý để tìm kiếm nhà đầu tư. Trong năm qua, Sở đã rà soát, kiến nghị đơn giản hóa 20 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực khoáng sản và môi trường.