The Provincial Competitiveness Index ( PCI )

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH

Provincial Green Index

English

Hải Phòng: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố giai đoạn 2022 – 2025

Giữ vững vị trí xếp hạng PCI của thành phố Hải Phòng luôn trong Top dẫn đầu cả nước và trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành kinh tế tốt đó là mục tiêu của Kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) thành phố giai đoạn 2022 – 2025 do UBND thành phố vừa ban hành.
Hải Phòng: Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh thành phố giai đoạn 2022 – 2025
Thành phố Hải Phòng thường xuyên giữ vị trí top dẫn đầu cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh.
Để khắc phục những hạn chế và tạo nhiều chuyển biến tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như nâng cao điểm số và duy trì xếp hạng chỉ số PCI trong Top dẫn đầu cả nước, Kế hoạch tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, đó là: Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng tốc cải cách hành chính (CCHC), nâng cao tính minh bạch, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) để nâng cao chất lượng điều hành kinh tế. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, nghiên cứu triển khai ứng dụng phát triển đô thị thông minh. Đổi mới, nâng cao chất lượng, tăng tính thời sự, tiện ích và hấp dẫn của Cổng Thông tin điện tử thành phố để tăng tỷ lệ doanh nghiệp truy cập vào Cổng. Yêu cầu các Sở, ban, ngành, quận, huyện công khai đầy đủ, minh bạch các tài liệu về Quy hoạch, ngân sách để doanh nghiệp sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện văn hóa công sở, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp.
Đối với nhóm nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, tiếp tục triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, liên kết hợp tác mở rộng các kênh phân phối hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia thương mại điện tử, chuyển đổi số…
Nhóm nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện việc tiếp cận đất đai, tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, người dân thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai. Đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) đất đai, hệ thống thông tin đất đai hiện đại và đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân trong tiếp cận khai thác sử dụng thông tin đất đai. Công khai tất cả các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thông tin về các quỹ đất sạch bán đấu giá kêu gọi nhà đầu tư, các dự án có sử dụng đất kêu gọi đầu tư… Giải đáp trực tiếp các vướng mắc về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai cho người dân và doanh nghiệp hiểu rõ khi thực hiện các TTHC.
Nhóm nhiệm vụ và giải pháp thu hút dòng vốn FDI mới, đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư bằng nhiều phương thức linh hoạt. Về giải pháp nâng cao điểm số, vị trí xếp hạng của những chỉ số thành phố bị giảm điểm và hạ bậc xếp hạng, tập trung phân tích những nguyên nhân đối với chỉ số bị giảm điểm và hạ bậc xếp hạng, để từ đó khắc phục tồn tại, hạn chế, tìm những cách làm mới để cải thiện cho năm tiếp theo.
Tại kế hoạch này, UBND thành phố yêu cầu các cấp chính quyền tiếp tục tự cải thiện và vượt lên chính mình thông qua đổi mới tư duy, điều hành linh hoạt, sáng tạo, xây dựng và quản trị chính quyền hiện đại hơn, cởi mở hơn, thân thiện hơn để đạt đến mục tiêu thành phố trở thành nơi có môi trường kinh doanh thuận lợi nhất, là điểm đến mong muốn của mọi nhà đầu tư trong nước và nước ngoài. Đội ngũ cán bộ, công chức thay đổi mạnh mẽ về thái độ, trách nhiệm, tăng tính chủ động, tác phong thực hiện công vụ, giao tiếp với người dân và doanh nghiệp trên tinh thần “hỗ trợ - lắng nghe – thấu hiểu – thân thiện – nhiệt tình”. Các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức về tầm quan trọng của chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, vì sự phát triển và vị thế của thành phố Hải Phòng.